List do Rzymian 5:1-2

1. USPRAWIEDLIWIENI TEDY Z WIARY, POKÓJ MAMY Z BOGIEM PRZEZ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA, 2. DZIĘKI KTÓREMU TEŻ MAMY DOSTĘP PRZEZ WIARĘ DO TEJ ŁASKI, W KTÓREJ STOIMY, I CHLUBIMY SIĘ NADZIEJĄ CHWAŁY BOŻEJ.

Wspaniałe wersety, które ogarniają całość postanowień Bożych. Mamy teraz pokój z Bogiem, gdyż nasz stary grzeszny stan, podlegający sądowi, stan, dzięki dziełu Chrystusa na krzyżu należy do przeszłości. Obecnie żyjemy w zgodzie z Bogiem. Jesteśmy na zawsze wszczepieni w łaskę Bożą i możemy codziennie z niej korzystać, aby sławić imię Jezusa. Największym zyskiem jest wieczne, istniejące u Niego dziedzictwo, błogosławiona nadzieja. Jako Jego umiłowani będziemy w przyszłości uczestniczyć w Jego wspaniałości tak jak On uczestniczył na ziemi w naszej małości i słabości. W tej nadziei dostęp do Niego otwiera nam już tu na ziemi niewyczerpane bogate źródło łaski.

Bogusław Hurynowicz