List do Rzymian 6:14-16

ALBOWIEM GRZECH NAD WAMI PANOWAĆ NIE BĘDZIE, BO NIE JESTEŚCIE POD ZAKONEM, LECZ POD ŁASKĄ. CÓŻ TEDY? CZY MAMY GRZESZYĆ, DLATEGO ŻE NIE JESTEŚMY POD ZAKONEM, LECZ POD ŁASKĄ? PRZENIGDY! CZYŻ NIE WIECIE, ŻE JEŚLI SIĘ ODDACIE JAKO SŁUDZY W POSŁUSZEŃSTWO, STAJECIE SIĘ SŁUGAMI TEGO, KOMU JESTEŚCIE POSŁUSZNI, CZY TO GRZECHU KU ŚMIERCI CZY TEŻ POSŁUSZEŃSTWA KU SPRAWIEDLIWOŚCI?

Nikt nie zostaje zbawiony przez zachowanie Dziesięciorga Przykazań, ani też przez cokolwiek innego co czyni. Zostaje zbawiony, ponieważ Bóg złączył go z Jezusem Chrystusem. Wchodzi w posiadanie wszystkich korzyści, jakimi Chrystus go obdarzył w momencie, kiedy Bóg przyprowadził go do wiary. Dlaczego chrześcijanin nie powinien żyć w grzechu? Jeśli faktycznie zbawieni jesteśmy łaską Boga, a nie przez zachowywanie Dziesięciu Przykazań, czemu mielibyśmy zastanawiać się nad Dziesięcioma Przykazaniami? Czemu nie mielibyśmy nadal żyć w grzechu, tak jak gdyby Dziesięć Przykazań nigdy nie istniało? Odpowiedzią Pawła jest “uchowaj Boże” albo “żadną miarą”. Wyobraźmy sobie targ niewolników. Podejdźmy do najbliżej stojącego niewolnika i zapytajmy, kto jest jego panem. Niewolnik udziela nam odpowiedzi, ale nie mamy pewności czy powiedział nam prawdę. Musimy obserwować go i zobaczyć kogo słucha. Podchodzi do niego jakiś człowiek i każe mu coś zrobić. Ten bezzwłocznie wykonuje polecenie. W ten sposób zawsze możemy powiedzieć, do kogo kto należy. Paweł mówi, że jest dwóch panów, którzy wymagają dwóch różnych rodzajów służby i którzy dają dwie różne nagrody. Pierwszy z panów to grzech – nieprawość, nieczystość, drugi z panów przedstawiony jest jako sprawiedliwość, jako Bóg. Ci dwaj panowie żądają dwóch różnych rodzajów służby. Jeśli twoim panem jest grzech, będziesz czynił to, co zgodne jest z jego naturą. Żądania drugiego pana są całkowicie odmienne. Bóg czyni, że Jego słudzy pełnią Jego wolę zawartą w Piśmie Świętym. Obaj panowie dokonują za pełnioną służbę całkowicie odmiennej zapłaty. Służysz pierwszemu z nich, zapłatą jest śmierć – oddzielenie od Boga i wieczną karę. Co daje drugi z panów? Życie wieczne! Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia. Bogusław Hurynowicz.