List Judy 4

WKRADLI SIĘ BOWIEM POMIĘDZY WAS JACYŚ LUDZIE, NA KTÓRYCH OD DAWNA WYPISANY ZOSTAŁ TEN WYROK POTĘPIENIA, BEZBOŻNI, KTÓRZY ŁASKĘ BOGA NASZEGO OBRACAJĄ W ROZPUSTĘ I ZAPIERAJĄ SIĘ NASZEGO JEDYNEGO WŁADCY I PANA, JEZUSA CHRYSTUSA.

Za sprawą fałszywych nauk i głoszących je fałszywych nauczycieli, kościół jest niszczony. Jeśli brakuje prawdy lub jest ona wypaczana wtedy szatan będzie stawiał przeszkody dziełu zbawienia. Aby podjąć walkę, powinniśmy umieć rozpoznać tych, którzy są fałszywymi nauczycielami. Nie możemy upadać na duchu w obliczu natłoku fałszywych nauk. Żaden fałszywy nauczyciel nie przybywa do kościoła mając na piersi tabliczkę z napisem: „Jestem fałszywym nauczycielem”. Nie ogłasza swej zdrady wobec Chrystusa. Wielu z nich, którzy sami zostali zwiedzeni, nie są świadomi własnego błędu dlatego są bardzo szczerzy w tym w co wierzą i głęboko przekonani, że to, co mówią i to co czynią jest właściwe i dobre. Świadomie czy nie, głosiciele błędnej nauki zawsze pojawiają się w przebraniu. O tym przestrzega nas Pan Jezus: „strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!” (Mat. 7:15). Jako Boże stado podatne na zranienia, powinniśmy być wyczuleni na subtelne metody i przebrania owych wilków, którzy potajemnie wkradają się do zborów. Celem szatana, jaki kryje się za fałszywą nauką, zawsze jest próba uprawomocnienia grzechu. Chce by kościół dał się wyprowadzić w pole, myśląc, że moralność nie ma znaczenia: „To co czynimy wcale nie jest złe.” Nie będzie więcej wyznawania grzechów ani odwracania się od nich. Nie ma potrzeby oczyszczenia w krwi Chrystusa. To doprowadzi do splugawienia kościoła i zrujnuje jego więź z Bogiem jak i świadectwo wobec świata. Fałszywi nauczyciele przynoszą doktrynę, która jest herezją.

Pozdrawiam i życzę radosnego dnia w obecności Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bogusław Hurynowicz.