1 List do Koryntian 1:18

ALBOWIEM MOWA O KRZYŻU JEST GŁUBSTWEM DLA TYCH, KTÓRZY GINĄ, NATOMIAST DLA NAS, KTÓRZY DOSTĘPUJEMY ZBAWIENIA, JEST MOCĄ BOŻĄ.

Nie ma niczego, co można by porówniać z Krzyżem Golgoty. Jest on i pozostanie w centrum wieczności. Jest wiecznym pomnikiem, na którym z jednej strony wyryta jest nienawiść i złość upadłego człowieka, a z drugiej strony – miłość i łaskawość Boga. Wokół niego skupiają się: światłość i ciemność, wierność i zdrada, sprawiedliwość i grzech, łaska i sąd, litość i okrucieństwo, miłość i nienawiść.

W Bożej światłości objawia się świętość niebios, ale odsłaniają się też głębiny grzechu. Czerń ludzkiej winy pochłania Boża miłość. Krzyż to dowód doskonałej łaski, która w takim wymiarze nigdy się nie powtórzy.

Bogusław Hurynowicz