1 List do Koryntian 1:4

DZIĘKUJĘ BOGU ZAWSZE ZA WAS, ZA ŁASKĘ BOŻĄ,KTÓRA WAM JEST DANA W CHRYSTUSIE JEZUSIE.

Pierwszą rzeczą jaką cieszą się nowo narodzeni dzięki Chrystusowi, jest zbawcza łaska. Oznacza to, że ich zbawienie było wyłącznie Jego dziełem. Nie zrobili nic, aby je zdobyć lub na nie zasłużyć. W jaki sposób Bóg dał im ten wspaniały dar zbawienia? Bóg uczynił to w Chrystusie Jezusie. To znaczy, że Bóg obdarzył hojnie swój lud zbawieniem z powodu czegoś, co zrobił Jezus. Bóg nie zbawia bez zastanowienia ale wyłącznie przez Chrystusa. W jaki sposób zbawienie może przyjść do nas przez Chrystusa? Jedynie dzięki temu, że usunął on barierę między Bogiem a nami. Przez swoje doskonałe życie zapewnił sprawiedliwość potrzebną nam, by stanąć przed Bogiem, a przez swoją śmierć zapłacił karę za nasze grzechy. Zbawienie oznacza, że Chrystus wziął na siebie nasz grzech i przez odwrócenie się od tych grzechów i zaufanie wyłącznie Jemu otrzymujemy usprawiedliwienie. „On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą” 2 Koryntian 5:21. Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Bogusław Hurynowicz