2 List do Koryntian 1:12

TO BOWIEM JEST CHLUBĄ NASZĄ: ŚWIADECTWO SUMIENIA NASZEGO, ŻE WIEDLIŚMY ŻYCIE NA TYM ŚWIECIE, ZWŁASZCZA ZAŚ MIĘDZY WAMI, W ŚWIĄTOBLIWOŚCI I CZYSTOŚCI BOŻEJ, NIE W CIELESNEJ MĄDROŚCI, LECZ W ŁASCE BOŻEJ.

Jeśli dostrzegamy i doceniamy w sobie nawzajem prawdziwą świętość i szczerość, wówczas potrafimy wzajemnie chlubić się tym, że jesteśmy Bożym dziełem. Chlubimy się nie sobą, ale Bogiem. Chwała nie nam się należy ale Bogu. Paweł był świadomy ważnej roli jaką odgrywało jego sumienie. Sumienie ma zwyczaj zapamiętywania różnych rzeczy i przypomina nam o nich w kluczowych momentach. Sumienie jest Bożym ekranem w naszej duszy. Duch Święty używa Biblii i sumienia, aby udowodnić, że nasze zachowanie jest złe lub niestosowne oraz aby potwierdzić, że jest dobre. Nasze sumienie mówi o naszym postępowaniu, relacjach z innym, świętości, czystości i wierności. Sumienia nie można lekceważyć. Im bardziej chcemy podobać się Bogu, tym bardziej doceniamy, jak dobrym jest ono przyjacielem i tym bardziej cenimy Słowo Boże. Naszym działaniem powinna kierować łaska Boża a nie cielesna mądrość. Codzienne życie wiąże się z ciągłym dokonywaniem wyborów i składaniem obietnic. Jeżeli żyjemy według cielesnej mądrości, skłaniamy się do zadania pytania: „Co jest najlepsze dla mnie?” Jeżeli żyjemy według Bożej łaski, pytamy raczej:” Co leży w najlepszym interesie Bożego ludu? Co będzie najbardziej wychwalać Boga, któremu zawdzięczam wszystko przez Jezusa Chrystusa?”

Pozdrawiam i życzę radosnego dnia. Bogusław Hurynowicz.