2 List do Koryntian 11:3-4

OBAWIAM SIĘ JEDNAK, AŻEBY, JAK WĄŻ CHYTROŚCIĄ SWOJĄ ZWIÓDŁ EWĘ, TAK I MYŚLI WASZE NIE ZOSTAŁY SKAŻONE I NIE ODWRÓCIŁY SIĘ OD SZCZEREGO ODDANIA SIĘ CHRYSTUSOWI. BO GDY PRZYCHODZI KTOŚ I ZWIASTUJE INNEGO JEZUSA, KTÓREGO MYŚMY NIE ZWIASTOWALI, LUB GDY PRZYJMUJECIE INNEGO DUCHA, KTÓREGO NIE OTRZYMALIŚCIE, LUB INNĄ EWANGELIĘ, KTÓREJ NIE PRZYJĘLIŚCIE, ZNOSICIE TO Z ŁATWOŚCIĄ.

Szatan jest mistrzem oszustwa. W przypadku Ewy sprawił, że poddała w wątpliwość słowa Boga i zaczęła wątpić w słuszność Jego zakazu dotyczącego jedzenia owocu z drzewa znajdującego się pośrodku ogrodu. Kiedy szatan sprawia, że pojawiają się fałszywi nauczyciele i inni przeciwnicy sług Bożych, stara się, żeby ich mowa była możliwa do zaakceptowania przez racjonalnie brzmiące argumenty. To zagrożenie stale jest obecne i przybiera wysublimowane formy. Kiedy ludzie propagują idee, dla których chcą znaleźć religijne, bądź chrześcijańskie poparcie, starają się dowieść, że ich poglądy pochodzą od Jezusa i z Jego nauczania. Tendencja ta przejawia się w różnego rodzaju tendencjach i nurtach. Wspaniałą łaską z darowanej nam przez Boga wiary w Pana Jezusa, jest dar Ducha Świętego, który zawsze skupia naszą uwagę na naszym Panu, Jezusie Chrystusie i tym co On dla nas uczynił. Chce abyśmy przyznali Panu Jezusowi pierwszeństwo i zwierzchnictwo we wszystkim; abyśmy wytrwali we właściwym poznaniu naszego Zbawiciela. Jeżeli odwracamy uwagę od naszego Zbawiciela lub zaczynamy przyjmować fałszywe opinie na temat Jego dzieła i nauki, wówczas padamy ofiarą ducha wykonującego dzieło szatana.

Pozdrawiam i życzę deszczu błogosławieństw. Bogusław Hurynowicz.