1 List Jana 4:20-21

JEŚLI KTO MÓWI: MIŁUJĘ BOGA, A NIENAWIDZI BRATA SWEGO, KŁAMCĄ JEST; ALBOWIEM KTO NIE MIŁUJE BRATA SWEGO, KTÓREGO WIDZI, NIE MOŻE MIŁOWAĆ BOGA, KTÓREGO NIE WIDZI. A TO PRZYKAZANIE MAMY OD NIEGO, ABY TEN, KTO MIŁUJE BOGA, MIŁOWAŁ I BRATA SWEGO.

Kiedy Boża miłość zaczyna wypełniać nasze życie, Bóg nie tylko zaczyna wkładać w nasze serca właściwy model relacji międzyludzkich; daje nam również pragnienie oraz uzdalnia nas do takiego życia, abyśmy odzwierciedlali Jego miłość do innych ludzi. Werbalne wyznanie chrześcijańskiego zaangażowania czy też powiedzenia „kocham Boga” jest najłatwiejszą rzeczą na świecie. Ale jeśli jednocześnie nie kochamy naszego brata czy też siostry, nasze twierdzenie okazuje się kłamstwem. Miłość do niewidzialnego Boga najlepiej wyraża się nie w słowach, ale w czynach miłości w stosunku do ludzi, których widzimy. Możemy bardzo wiele mówić o kochaniu Boga, możemy wyrażać to w sposób emocjonalny w naszym uwielbieniu, ale jakie to ma znaczenie, skoro – krytyczne nastawienie do innych chrześcijan – ochoczo wypowiadamy negatywne opinie o ludziach, opieszali w noszeniu ich ciężarów, niechętni do wczucia się w czyjąś sytuację. Tak brak miłości zaprzecza zupełnie temu co wyznajemy i otwarcie wyraża nieposłuszeństwo Bożym przykazaniom. Staje się to głównym powodem zgorszenia dla szukających Chrystusa, co sprawia, że wszelkie próby ewangelizacji okazują się bezużyteczne. W wielu Kościołach i społecznościach potrzeba w tej sprawie upamiętania, uniżenia się na nowo przed Bogiem, uczciwego wyznania naszej słabości i wołania do Boga o miłosierdzie i łaskę, które by nas zmieniły. Jeśli nie kochamy naszych współbraci, których dobrze znamy i których widujemy regularnie w naszych społecznościach, nie możemy kochać Boga. Werset 21 mówi o zobowiązaniu, jakie Bóg na nas nałożył. Całe prawo streszcza się w królewskim przykazaniu miłości. Nie możemy kochać Boga i nie przestrzegać Jego przykazań. Jego wolą jest, abyśmy przez wzajemną miłość odzwierciedlali podobieństwo do naszego Stwórcy, który jest miłością. Kto miłuje Boga musi także miłować brata swego i siostrę swoją.

Pozdrawiam i miłujmy się nawzajem jak Chrystus nas umiłował. Bogusław Hurynowicz.