1 List Piotra 1:18-21

18. WIEDZĄC, ŻE NIE RZECZAMI ZNIKOMYMI, SREBREM ALABO ZŁOTEM, ZOSTALIŚCIE WYKUPIENI Z MARNEGO POSTĘPOWANIA WASZEGO, PRZEZ OJCÓW WAM PRZEKAZANEGO, 19. LECZ DROGĄ KRWIĄ CHRYSTUSA, JAKO BARANKA NIEWINNEGO I NIESKALANEGO. 20. WPRAWDZIE BYŁ ON NA TO PRZEZNACZONY JUŻ PRZED ZAŁOŻENIEM ŚWIATA, ALE OBJAWIONY ZOSTAŁ DOPIERO W CZASACH OSTATNICH ZE WZGLĘDU NA WAS, 21. KTÓRZY PRZEZ NIEGO UWIERZYLIŚCIE W BOGA, KTÓRY GO WZBUDZIŁ Z UMARŁYCH I DAŁ MU CHWAŁĘ, TAK IŻ WIARA WASZA I NADZIEJA SĄ W BOGU.

Jaką doskonałość dostrzegamy w osobie Jezusa, Baranka Bożego, który został ofiarowany za nasze grzechy. Był bez żadnych wad i był bez skazy. Była w Nim jedynie godna podziwu mądrość i miłość. Z Jego ust nie wychodzą żadne zwodnicze słowa, ale Jego usta głoszą wielką łaskę i prawdę. Ten niepowtarzalny w swej doskonałości Baranek jest wiedziony na śmierć. Pozwolił się pojmać i związać, znieważać, bić, pluć sobie w twarz, założyć koronę cierniową i zaprowadzić przed niesprawiedliwych sędziów. w końcu przebijają Mu ręce i nogi. Trzeba wielkiej mocy by znieść to wszystko bez stawiania oporu i otwierania ust aby przemówić. Człowiek przybija Go do krzyża. Sprawiedliwy zawisa wśród złoczyńców. Potem w ciągu trzech godzin ciemność niesie brzemię naszych grzechów, zbrodni, brudów. Baranek bez skazy jest za nas uczyniony grzechem. W ten sposób zostało ukończone przebłaganie. Jezus powiedział „WYKONAŁO SIĘ”, spuszcza głowę i umiera. Zostaje złożony do grobu, który nie może Go zatrzymać. Wychodzi z niego zwycięsko. Wstąpił do nieba i siedzi po przwicy Bożej. Jest naszym pośrednikiem.

Bogusław Hurynowicz