Objawienie Jana 3:20

OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ; JEŚLI KTOŚ USŁYSZY GŁOS MÓJ I OTWORZY DRZWI, WSTĄPIĘ DO NIEGO I BĘDĘ Z NIM WIECZERZAŁ, A ON ZE MNĄ.

Dla wszystkich ludzi, którzy odrzucili lub zlekcewarzyli zbawienie w Chrystusie, nadejdzie chwila, kiedy nękani wyrzutami sumienia będą wołali: „O gdybym był pokutował”. Zapewne nikt nie chce znaleźć się wśród takich osób. Dlatego trzeba wyznać Panu swoje grzechy a będą ci odpuszczone. Każdy, kto uwierzył Słowu Pana Jezusa, kto uwierzył w Jego dzieło dokonane na krzyżu, otrzymuje przebaczenie grzechów w Jego imieniu (Jan 5:24).

Czy nie zależy tobie na tym, aby dostąpić zbawienia?
Czy nie szukasz Jezusa, wielkiego Zbawicila grzeszników?
Czy nie przyjdziesz do Niego z ciężarem swych grzechów?
Czy nie chcesz poznać co W Swym Słowie mówi do każdego a więc i do ciebie?

Jan 1:12: „TYM ZAŚ, KTÓRZY GO PRZYJĘLI, DOŁ PRAWO STAĆ SIĘ DZIEĆMI bOŻYMI, TYM, KTÓRZY WIERZĄ W IMIĘ JEGO.”

Dziś opowiedz się po stronie Jezusa!!! On spieszy z ratunkiem nam grzesznym. Uwierz świadectwu Słowa Bożego, a nie będziesz zawstydzony przy powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Pospiesz się! Ratuj swoją duszę! ON stoi u drzwi!

Bogusław Hurynowicz