Księga Daniela 12:2

A WIELU Z TYCH, KTÓRZY ŚPIĄ W PROCHU ZIEMI, OBUDZĄ SIĘ, JEDNI DO ŻYWOTA WIECZNEGO, A DRUDZY NA CHAŃBĘ I WIECZNE POTĘPIENE. Prorok Daniel powiada, że niektórzy powstaną na pohańbienie i wzgardę wieczną. Tego samego wyrażenia używa Izajasz: „Gdy wyjdą, będą oglądać trupy udzi, którzy odstąpili ode mnie; bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała(66:24).

Bogusław Hurynowicz