Księga Hioba 37:14

SŁUCHAJ TEGO, HIOBIE, ZASTANÓW SIĘ I ROZWAŻ CUDA BOŻE!

To wezwanie dotyczy również i nas, weźmy je sobie do serca. Hiob był pochłonięty nieszczęściem jakie go na niego spadło. Bóg za pośrednictwem Elichu chciał skierować Hioba spojrzenie na Boże cuda. Bóg życzy sobie abyśmy nie patrzyli na to co widać, ale na to co nie widać, co jest wieczne. Uczmy się stać w ciszy wobec cudów miłości i łaski Bożej. Często nie doceniamy tego co Zbawiciel uczynił dla naszego zbawienia. Zacznijmy o tym rozmyślać, a będziemy oglądali cuda przewyższające cud stworzenia. Cudem nie mającym równego sobie jest to, że Bóg objawił się w ciele i przyszedł do nas na ziemię, przyjął ciało ludzkie, żeby żyć z ludźmi i objawić nam Ojca. Cudem jest, że nasz Zbawiciel Jezus Chrystus ofiarował za nas samego siebie (Tyt. 2:13-14).

Bogusław Hurynowicz