Księga Izajasza 45:23

Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano (Izajasza 45:23).

PSALM 2
Czemuż to burzą się narody a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się społem, Przeciw Panu i Pomazańcowi Jego: Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta!! Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan im urąga. Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i gwałtownością swoją przerazi ich: Ja ustanowiłem króla Mego na Syjonie, świętej górze Mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane.

Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi! Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, z drżeniem złóżcie Mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem. SZCZĘŚLIWI WSZYSCY, KTÓRZY MU UFAJĄ!!!!!!

Adi Gillner