1 Księga Samuela 17:36-37

LWA I NIEDŹWIEDZIA KŁADŁ TRUPEM SŁUGA TWÓJ I TEN FILISTYŃCZYK NIEOBRZEZANY BĘDZIE JAK JEDEN Z NICH, PONIEWAŻ LŻYŁ SZEREGI BOGA ŻYWEGO. I RZEKŁ JESZCZE DAWID: PAN KTÓRY MNIE WYRWAŁ Z MOCY LWA CZY NIEDŹWIEDZIA, WYRWIE MNIE TEŻ Z RĘKI TEGO FILISTYŃCZYKA. RZEKŁ WIĘC SAUL DO DAWIDA: IDŹ A PAN BĘDZIE Z TOBĄ.

Przykład Dawida, który pokładał całą ufność w Bogu jest dla nas wielkim posileniem. Wiarą w Boga pokonał lwa i niedźwiedzia. Dał sobie radę z potężnym Goliatem. Atak lwa na stado, stał się dla Dawida wielką próbą wiary. Gdyby upadł na duchu i nie zdecydował się walczyć, odrzuciłby okoliczność posłaną od Boga i na pewno nigdy nie zostałby wybrany przez Boga królem Izraela. Trudno sobie wyobrazić przychodzącego lwa jako błogosławieństwo od Boga. Lew przychodzi aby budzić strach. W sytuacji Dawida pojawienie się lwa było zamaskowanym dobrodziejstwem darowanym przez Boga, aby dać Dawidowi sposobność dokonania wielkiego dzieła. Wszelka trudność, którą spotykamy na naszej drodze, objawia się jako możliwość większego chwalenia Boga. Oby Pan Bóg otworzył nasze oczy, abyśmy mogli Go widzieć w pokusach i doświadczeniach, w niebezpieczeństwach i nieszczęściach, które spotykamy na drodze naszego życia. Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Bogusław Hurynowicz