Psalm 32:10

BEZBOŻNY MA MNÓSTWO CIERPIEŃ, KTO ZAŚ UFA PANU, TEGO ŁASKA OTACZA.

Jest piękna nagroda za ufność. Daj mi ją Panie w pełni!
Ufający, bardziej niż wszyscy inni, czuje się grzesznikiem. Oto miłosierdzie jest dla niego przygotowane, wie on, że sam nie ma żadnej zasługi. Panie, daj mi tyle zmiłowania, ile mam ufności w Tobie!

Zobacz, duszo moja, jaką posiadasz straż! Jak książe otoczony jest wojskiem, tak ciebie otacza miłosierdzie. Jesteśmy w centrum państwa miłosierdzia, bo jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Jak powietrze cię otacza, tak czyni to miłosierdzie Pana. Bezbożny ma wiele cierpień, ale dla nas jest wiele dóbr, że niegodnie jest wspominać cierpienie. Dawid mówi: „Weselcie się w Panu i radujcie się, sprawiedliwi i wykrzykujcie wszyscy, którzyście szczerego serca”. Niech serce moje triumfuje w Bogu i pragnie tę radość ogłaszać. Jak otoczyłeś mnie miłosierdziem, tak chcę otoczyć Ciebie Boże pieśniami chwały.

Bogusław Hurynowicz