Psalm 43:11

LWIĘTA CIERPIĄ NIEDOSTATEK I GŁÓD, LECZ TYM, KTÓRZY SZUKAJĄ PANA, NIE BRAK ŻADNEGO DOBRA.

Jak otrzymać dobro od Boga?
Dałby Bóg, aby w każdym sercu sprawa ta była na pierwszym miejscu. Co dobrego otrzymałeś dziś lub wczoraj od Boga?

Odpowiedź zależy od nastawienia serca do Pana. Czy jesteś nastawiony duchowo czy ziemsko? Czy wystarcza tobie, że Bóg daje ci codziennie możliwość pracy, zdrowie, pożywienie, odzienie i dach nad głową? Czy to wszystko uważasz za dobro, które Bóg darowuje?

Lecz jest jeszcze coś znacznie większego. Niewierzący też korzystają ze wszystkich ziemskich dobrodziejstw pochodzących od Boga. Ale Bóg pragnie być twoim Ojcem. Dysponuje On duchowymi błogosławieństwami przygotowanymi dla tych, którzy są Jego, którzy szukają Pana.

Jak często Go szukałeś? Czy świadomie i z całej duszy szukałeś Jego oblicza?

W Psalmie 105:4 czytamy: „Szukajcie Jego oblicza stale”.

W Psalmie 27 Dawid wspomina o tym, że Bóg powiedział: „Szukajcie oblicza mego”. Dawid stosował się do Bożego wezwania: „Twojego oblicza, Panie, chcę szukać”. Ci, którzy tak postępują, znajdują się na drodze do otrzymania dobra od Boga.

Bogusław Hurynowicz