Wskazówki na zbliżający się rok (ściąga)

Jezus Chrystus mówi: Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie (Mt 11,28).

Obrzeżcie więc nieobrzezkę waszego serca, a waszego karku już nie zatwardzajcie (5 Księga Mojżeszowa 10,16).

Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy i oczyśćcie serca […] (List Jakuba 4,8).

To są wskazówki (ściąga) na zbliżający się NOWY ROK, dla nas (mnie), aby zrobić sobie plan na start w NOWY ROKU!!!!!!!!, aby nowe oczekiwania, wyzwania, nowe nadzieje, pragnienia, nowe plany i zamierzenia zacząć realizować. Tylko to życie – wciąż stare i uparcie to samo: stare problemy, nawyki, stare układy…

Ileż starych, niechcianych brzemion nosimy?
Wszak życie i droga w kierunku BOGA zaczyna się od szczerości.

DLATEGO JA, ŻYCZĄC SZCZEREGO PODEJŚCIA DO POPRAWY SAMEGO SIEBIE, ROZPOCZĄĆ NOWE ŻYCIE Z NOWYM ROKIEM, BO TAKIE COŚ ISTNIEJE, TYLKO TRZEBA W MODLITWIE ZWRÓCIĆ SIĘ DO BOGA O DAROWANIE ŁASKI „CHCENIA I DZIAŁANIA” ON CZEKA NA NASZĄ DECYZJĘ!!!

Bardzo możliwe, że tego zupełnie nie dostrzegasz, bo ono nierozerwalnie związane jest Bogiem. Jeśli Go pomijasz i nie spodziewasz się niczego po życiu z Nim, nie możesz wiele wiedzieć o NOWYM ŻYCIU.

„…kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają” (Hebr. 11,6).

SZCZĘŚĆ BOŻE NA NOWY ROK.
Adi Gillner