Pełnia Ducha

Są chwile, w których czujemy nad sobą troskliwą rękę Boga. Są też takie, w których troski i zmartwienia odsuwają nas w mroczną, niedostępną pustkę. Myślimy wówczas, że Bóg zapomniał o nas, a nasze modlitwy nie docierają do Niego. Następuje wówczas zastój i tracimy zapał do pracy dla Boga.

Ponieważ sytuacje takie są nieuniknione (i dotyczą każdego chrześcijanina), Pismo Święte udziela kilku pomocnych wskazówek. Chciałbym omówić jedną z nich:

Efezjan 5:15-19
„[…] baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, (16) wykorzystując czas, gdyż dni są złe. (17) Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. (18) I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha, (19) rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu […]”.

Zazwyczaj zapominamy o czymś tak ważnym jak pełnia Ducha (werset 18b). Jest to stan wywołany działaniem Ducha Świętego, w którym odczuwamy głęboką, bliską więź z Bogiem. W konsekwencji prowadzi to nas do bardziej owocnego życia, wzmacniając naszą wiarę, duchowe pragnienia oraz gorliwość do pracy dla Pana.

Pełnia Ducha utrzymywana jest poprzez ciągłe napełnianie Duchem Świętym. Napełnianie to jest częścią Bożej woli i opieki nad wierzącymi – dla potrzeb i zadań, jakie wyznacza nam Bóg. Jest również wewnętrzną siłą i rzeczywistością istnienia w nas obecności żywego Boga – uzdalniającą do odważnego składania świadectwa o Jezusie (Dzieje Apostolskie 4:31).

Stan ten łatwo możesz sobie przypomnieć, powracając do momentu swojego narodzenia na nowo – jeśli nie wiesz, co to jest, kliknij tutaj. Często jednak z powodu braku napełniania Duchem Świętym następuje stopniowe „ostudzanie”, a przez to utrata pasji, radości i nadziei, jakie wcześniej mieliśmy. Fragment z Listu do Hebrajczyków 3:14 mówi nam: „[…] staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku”.

Z tego powodu Pan Jezus chce, abyśmy byli pełni Ducha (Efezjan 5:18), a wówczas Jego Duch będzie udzielał nam obfitych łask i kontrolował nasze zachowanie (Galacjan 5:22-23). Tym sposobem osiągniemy Boży zamiar dla naszego życia i błogosławieństwo, będąc owocnymi świadkami naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Zachęcam więc, abyś podjął starania i utrzymywał w swoim życiu pełnię Ducha. Jak to możesz osiągnąć?

1. Poprzez modlitwę – więcej na ten temat tutaj.

2. Zawężanie swojej relacji z Jezusem Chrystusem – więcej na ten temat tutaj.

3. Życie według Ducha i odrzucanie cielesnych wartości – czym jest życie według Ducha i według ciała, dowiesz się, klikając tutaj.

Rzymian 15:13
„[…] a Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego” (więcej o napełnianiu Duchem Świętym dowiesz się, klikając tutaj).

Luke
luke@zaJezusem.com