Zwodnicze uczucia

List do Kolosan 2:2
„Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia […]” .

Nasze uczucia nierzadko bywają zwodnicze. Przypominają ruchome piaski, które nigdy nie zapewniają solidnej podstawy. W „szklarni uczuć” rośnie wiele roślin, które zdmuchnie pierwszy chłodny powiew wiatru z zewnątrz. Właśnie dlatego wiara nie opiera się na uczuciach, ale na pewnych twierdzeniach Bożego Słowa. Poprzez zaakceptowanie tego, co Bóg mówi w Biblii, otrzymuję pewność, że problem mojej winy wobec Niego został już całkowicie uregulowany. Wiara nie jest sprawą uczuć, ale przeświadczeniem popartym faktami podanymi nam przez Boga w Jego Słowie. Dla chrześcijanina pewność zbawienia spoczywa w ofierze Chrystusa, którą złożył na krzyżu na Golgocie – dziele zbawienia wykonanym raz na zawsze. Umierający Pan Jezus zawołał na krzyżu: „wykonało się!”. Jego doskonałe dzieło jest jedynym, które Bóg mógł i może zaakceptować. Te właśnie tajemnice usiłują bezskutecznie wyjaśnić wielcy filozofowie wszystkich epok historii ludzkości. Ale ich trud jest DAREMNY. NIE MA ALTERNATYWY!!!
Więcej na temat Ducha Świętego i emocji w życiu chrześcijanina dowiesz się, klikając tutaj.