Skąd pochodzi uświęcająca moc

Pragnę podzielić się z wami krótkim rozważaniem na temat uświęcania: „[…] starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana” (Hebrajczyków 12:14).

Kilka miesięcy po nawróceniu dotarła do mnie ważna prawda: „[…] Tym, który nas uświęca, jest Bóg” (3 Mojżeszowa 20:7-8) – więcej na temat uświęcania dowiesz się, klikając tutaj. Odczułem wówczas wielką radość (podobną jak przy narodzeniu na nowo – jeśli nie wiesz, co to znaczy, kliknij tutaj). Cieszyłem się, że moc, która może mnie zmienić, nie jest uzależniona od moich zasług, sam nie mogę jej wypracować, lecz wypływa od samego Boga jako dar (z Jego inicjatywy – łaski).

1 Piotra 5:10-11
„[…] a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. (11) Jego jest moc na wieki wieków. Amen!”

W tym celu Pan Jezus chce, abyśmy byli pełni Ducha (Efezjan 5:18), a wówczas Jego Duch będzie kontrolował nasze zachowanie i uświęcał nas: „[…] owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość” (Galacjan 5:22-23) – więcej na temat pełni Ducha dowiesz się, klikając tutaj.

Boża łaska i moc do uświęcania są dostępne również dla ciebie. Jeśli więc wciąż posiadasz nawyki ze swojego starego życia, nie zadręczaj się i nie borykaj z nimi sam. Okazując skruchę, poproś Boga o pomoc, ponieważ sam nie jesteś w stanie z nimi walczyć. Uwierz, a następnie doświadczaj uświęcającej mocy i nie polegaj na własnych siłach. Zaufaj Bogu, „zanurz” się w Chrystusie, a zobaczysz, jak działa Jego moc – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

Jana 15:4-5
„[…] trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. (5) Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie”.

Luke
luke@zaJezusem.com