Trudne dni

Dla tych, którzy narzekają na swoje problemy, pytając „gdzie jest Bóg” i psiocząc, że było im lepiej ZANIM poznali Boga….

Doświadczenia w życiu chrześcijanina to normalna rzecz. Jezus nie obiecywał nam łatwego życia. Powiedział, że mamy nieść swój krzyż idąc za Nim. Nikt mi nie wmówi, że niesienie krzyża jest łatwe, lekkie i przyjemne. Pismo mówi również, że MUSIMY przechodzić różne próby, aby nasza wiara okazała się doskonała. (1Piotra 1:6,7). Jednakże mamy obietnicę, że Bóg będzie zawsze z name, i że nie da nam więcej, niż jesteśmy w stanie unieść. (1Koryntian 10:13).

To tyle z mojej strony, a teraz na podsumowanie tekst z dzisiejszej kartki kalendarza „dobry zasiew”.

„Gdy w dniu niedoli jesteś gnuśny,twoja siła zawodzi”. (Przyp.Sal.24:10).

Stara amerykańska pieśń ludowa mówi coś takiego: moja szalupa nigdy nie przecieka, gdy nie pada. Można się uśmiechnąć na to stwierdzenie, jest to przecież oczywiste, ale jest w tym zawarta głęboka prawda. Wartości budynku nie można sprawdzić w dniach słonecznych, ale w czasie burzy. Tak też i chrześcijanin nie pokaże swojego usposobienia w dniach łatwych, ale w dniach przeciwności. To jakimi jesteśmy chrześcijanami wychodzi na jaw dopiero wtedy, kiedy przechodzimy trudne chwile. Paweł przypominał młodym w wierze chrześcijanom z Tesalonik, że ich wybranie przez Boga przyniosło im cierpienia i uciski.(1 Tes.1:6;2:14;3:4).

Jednakże życie chrześcijanina często jest dzisiaj przedstawiane w inny sposób. Mówi się nam, że zaufać Chrystusowi to znaczy być zdrowym, bogatym i mądrym! Kładąc nacisk na uwolnienie od grzechu i wielkość Bożego zbawienia minimalizuje się koszt uczniostwa. Mówimy dużo o bezpieczeństwie wierzących, ale bardzo mało o niesieniu krzyża. Nic dziwnego,że w „rankingach” ludzi odkupionych najlepsze miejsca wydają się być zapełnione przez słonecznych (uśmiechniętych) przewodników i znane nazwiska. Uczmy się jednak ze Słowa Bożego, co oznacza szczycić się jedynie z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest ukrzyżowany. (Gal.6:14). To da nam odwagę, gdy pojawią się problemy, a Bóg użyje naszej słabości jako fundamentu, na którym zbuduje Swą wielkość i chwałę (więcej o cierpieniach w życiu chrześcijanina według nauki Pisma Świętego dowiesz się, klikając tutaj).

Zaczerpnięte z postu w grupie ludzi wierzących.