Grupy, strony ewangelizacyjne

Mateusza 28:18-20
„[…] a Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. (19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”.

 1. Za Jezusem
 2. Ruch Nowego Życia
 3. Polonia z Jezusem
 4. Blog Husyty
 5. Mission Poland
 6. Nowa Nadzieja
 7. Misja Ewangelizacyjna
 8. Misja Razem Dla Ewangelii
 9. Fundacja Głos Ewangelii
 10. Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge
 11. Gedeonici, organizacja międzynarodowa zajmująca się rozprowadzaniem Pisma Świętego
 12. Misja wśród Żydów Poślij mnie
 13. Polska sekcja misji Berean Beacon
 14. Berejczycy
 15. Chleb z Nieba
 16. Międzynarodowa organizacja Liga Biblijna
 17. Misja przyjaciół dzieci
 18. Strona internetowa www.tigva.pl
 19. Strona internetowa www.poznajpana.pl
 20. Kościół uliczny w Warszawie
 21. Stowarzyszenie pomocy Arka Noego
 22. Grupa Należeć do Jezusa
 23. Głos prześladowanych chrześcijan
 24. www.jezus.pl
 25. Chrześcijańska misja Pentakoste
 26. Głodnych Boga i Jego Słowa
 27. Telewizja i Zbór Betel w Ustroniu