Dowody na istnienie Jezusa

W swojej książce pod tytułem „Sprawa Jezusa” Lee Strobel (były dziennikarz Chicago Tribune z magistrem prawa z Uniwersytetu Yale) używa swoich dziennikarskich umiejętności i wiedzy z zakresu prawa, aby zgłębić dowody chrześcijańskiej wiary w Jezusa – początkowo jako sceptyk, później wierzący. Relacjonuje swoje wywiady z kilkunastoma ekspertami teologii, archeologii, filozofii, psychologii, medycyny i innych dziedzin, aby zgromadzić dokładne oraz skrupulatne dowody w sprawie Jezusa. Jako były ateista Strobel dobrze znał główne zarzuty wobec chrześcijaństwa i przywoływał je przy każdej nadarzającej się okazji. Ale jego rozmówcy nigdy się nie poddawali. Zawsze byli w stanie rozwiać jego wątpliwości poprzez podanie wielu faktów, przykładów i materiałów z różnych źródeł.

Pod koniec tego trwającego dwa lata dochodzenia (które prowadził, opisując równolegle własne poszukiwania i odpowiedzi) Strobel odkrył i potwierdził prawdziwość Biblii, a także to, kim był Jezus i dlaczego umarł. Dał czytelnikom wgląd w swoje własne spostrzeżenia i znalezione przez siebie dowody na istnienie Jezusa: „Moja długotrwała wiara w ateizm rozpadła się pod ciężarem historycznej prawdy. Był to radykalny i oszałamiający rezultat, którego się nie spodziewałem, zaczynając swoją dochodzeniową wędrówkę. Ale była to według mnie decyzja oparta na faktach.”

To doprowadziło mnie do pytania: jeśli to wszystko jest prawdą, co to oznacza? Moje odkrycie przyniosło za sobą kilka oczywistych faktów:

• Jeśli Jezus jest Synem Bożym, Jego nauki są czymś więcej niż dobrymi pomysłami mądrego nauczyciela – są one duchowymi spostrzeżeniami, na których mogę z ufnością zbudować swoje życie.

• Jeśli Jezus ustanowił standard moralności, mogę mieć teraz niezmienną podstawę dla moich decyzji zamiast opierać je na własnych wyborach, zmieniających się standardach mojego życia lub dostosowywać postępowanie do osobistych korzyści czy własnego egocentryzmu.

• Jeśli Jezus zmartwychwstał, żyje również dziś i jest dla mnie możliwe osobiste spotkanie z Nim.

• Jeśli Jezus pokonał śmierć, może On również dla mnie otworzyć drzwi do życia wiecznego.

• Jeśli Jezus ma duchową moc, ma On nadprzyrodzone możliwości, by mnie prowadzić i przekształcać, kiedy za Nim podążam.

• Jeśli Jezus osobiście zna ból straty i cierpienia, może mnie pocieszać i dodawać mi odwagi podczas niepokoju, który jest nieunikniony w świecie zepsutym przez grzech.

• Jeśli Jezus mówi, że mnie kocha, to ma moje najlepsze intencje w swoim sercu. Oznacza to, że nie mam nic do stracenia, a wszystko do zdobycia poprzez powierzenie się Jemu i Jego zamiarom.

• Jeśli Jezus jest Tym, za kogo się podaje [pamiętaj – żaden lider głównych religii nie udawał, że jest Bogiem], jako mój Stwórca zasługuje na moją wierność, posłuszeństwo i uwielbienie”.

Prawdopodobnie nie przeprowadziłeś takiego doświadczenia jak Lee Strobel. Nie podróżowałeś po kraju, by wiele godzin spędzić, wypytując naukowców o detale związane z Jezusem z Biblii. Historia Strobela ma dużą wartość, ponieważ pokazuje, jak Bóg może działać w ludzkim sercu poprzez świadectwo innych – może więc zmienić głębokie i mocne uprzedzenia człowieka oraz otworzyć jego oczy na prawdę.

Zbadana przez Strobela wiarygodność Nowego Testamentu i historia Jezusa zawarta w innych starożytnych pismach udowadniają, że On naprawdę żył, czynił cuda, umarł przez ukrzyżowanie i zmartwychwstał. Biblia mówi nam: „[…] tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Jana 3:16).

Biblia uczy, że jeśli zaakceptujesz łaskę, jaką Bóg ci ofiarował poprzez Jezusa, będziesz zbawiony. Możesz przyjąć Jezusa teraz (jako swego osobistego Pana i Zbawiciela) poprzez modlitwę do Boga, prosząc Go o przebaczenie grzechów. Wówczas zrozumiesz, że tak naprawdę więcej wiary wymaga kontynuacja niewiary w nic i prościej jest dojść do logicznego wniosku, że Jezus był i jest Synem Bożym.

Good News Publishers #6357572852
Tłumaczenie własne.

Po więcej informacji napisz: luke@zaJezusem.com lub wejdź na stronę internetową: