Miłosny list Boga

Moje drogie dziecko.
Być może Mnie nie znasz, ale Ja wiem o tobie wszystko… (Psalm 139:1).
Wiem kiedy siadasz i kiedy wstajesz… (Psalm 139:2).
Znam każdy twój krok… (Psalm139:3).
Nawet włosy na twojej głowie są policzone… (Mateusza 10:29-31).
Bo stworzyłem cię na Moje podobieństwo… (1 Mojżeszowa 1:27).
Ja sprawiam, że żyjesz, poruszasz się i istniejesz, ponieważ jesteś moim dzieckiem… (Dzieje Apostolskie 17:28).
Znałem cię jeszcze zanim się począłeś… (Jeremiasza 1:4-5).
Wybrałem cię w dniu stworzenia… (Efezjan 1:11-12).
Nie jesteś dziełem przypadku, bo twoje dni zapisane są w Mojej księdze… (Psalm 139:15-16).
Ja zdecydowałem, kiedy się urodzisz i gdzie będziesz żył… (Dzieje Apostolskie 17:26).
Jesteś wspaniale, cudownie stworzony… (Psalm 139:14).
Ukształtowałem cię w łonie twojej matki… (Psalm 139:13).
I dałem ci ujrzeć świat w dniu twych narodzin… (Psalm 71:6).
Ci, którzy mnie nie znają stawiają mnie w złym świetle… (Jana 8:41-44).
Lecz Ja nie jestem zły, nie odległy, jestem obrazem miłości… (1 List Jana 4:9-10).
Ja pragnę wylać ją na ciebie obficie, ponieważ jesteś Moim dzieckiem, a Ja twoim Ojcem… (1 List Jana 3:1).
Chcę zaoferować ci więcej niż twój ziemski ojciec kiedykolwiek mógłby ci dać… (Mateusza 7:11).
Bo Ja jestem doskonałym Ojcem… (Mateusza 5:48).
Każdy dobry dar jaki otrzymujesz, pochodzi ode Mnie… (Jakuba 1:17).
Bo Ja znam wszystkie twoje potrzeby i zaspokajam je… (Mateusza 6:31-33).
Chcę dać ci nadzieję na przyszłość… (Jeremiasza 29:11), ponieważ umiłowałem cię wieczną miłością… (Jeremiasza 31:3)
Mam więcej myśli o tobie niż jest piasku nad brzegiem morza… (Psalm 139:17-18).
Raduję się z ciebie… (Sofoniasza 3:17) i nigdy nie przestanę czynić dobra w twoim życiu… (Jeremiasza 32:40).
Bo jesteś tym, co mam najdroższego… (2 Mojżeszowa 19:5).
Z całej duszy i serca pragnę osadzić cię w twojej ziemi… (Jeremiasza 32:41).
Chcę ci pokazać wielkie i wspaniałe rzeczy… (Jeremiasza 33:3).
Jeśli będziesz Mnie szukał z całego serca, znajdziesz Mnie… (5 Mojżeszowa 4:29).
Rozkoszuj się Mną, a spełnię pragnienia twego serce (Psalm 37:4), ponieważ to Ja ci je daję… (Filipian 2:13).
Mogę zrobić dla ciebie więcej niż możesz sobie wyobrazić… (Efezjan 3:20), ponieważ ja jestem twoją największą zachętą… (2 Tesaloniczan 2:16-17).
Jestem ojcem, który pociesza w kłopotach… (2 Koryntian 1:3-4).
Gdy twoje serce jest złamane, jestem blisko… (Psalm 34:18).
Tak jak pasterz niesie owcę, tak Ja noszę cię blisko Swego serca… (Izajasza 40:11).
Przyjdzie dzień, gdy zetrę wszelką łzę z twoich oczu i zabiorę ból jakiego doznałeś tu na ziemi… (Objawienie Jana 21:3-4).
Jestem twoim ojcem i kocham cię tak mocno jak Mego Syna, Jezusa… (Jana 17:26).
Bo w Jezusie wyraziłem Swą miłość do ciebie… (Jana 17:26).
On jest doskonałym obrazem Mnie… (Hebrajczyków 1:3).
On przyszedł, by pokazać, że jestem z tobą, a nie przeciwko… (Rzymian 8:31) oraz by powiedzieć ci, że twoich grzechów nie liczę… (2 Koryntian 5:18-19).
Jezus umarł, abyś mógł dostąpić pojednania… (2 Koryntian 5:18-19). Jego śmierć była najwyższym wyrazem Mojej miłości do ciebie (1 List Jana 4:10).
Oddałem wszystko co kochałem, by zyskać twoją miłość… (Rzymian 8:31-32).
Jeśli przyjmiesz Mego Syna, Jezusa w darze, przyjmiesz Mnie… (1 List Jana 2:23) i już nigdy nic nie odłączy cię od Mojej miłości… (Rzymian 8:38-39).
Wróć do domu, a wydam przyjęcie, jakiego niebo jeszcze nie widziało… (Łukasza 15:7).
Jestem twoim Ojcem i zawszę nim będę… (Efezjan3:14-15).
A teraz chcę zapytać ciebie; CZY CHCESZ ZOSTAĆ MOIM DZIECKIEM? (Jana 1:12-13).
Czekam na ciebie… (Łukasza 15:11-32).

KOCHAM CIĘ I CAŁUJĘ. TWÓJ TATO, WSZECHMOGĄCY BÓG

Permission To Copy: Please feel free to copy this text and share it with your friends as long as you do so free of charge and you include the following copyright information… „Father,s Love Letter Used By Permission Father Heart Communications Copyright 2001 Translated by Sergio Acevedo www.FathersLoveLetter.com