Twój bilet do nieba

Czy mogę zaoferować ci bilet do nieba?
Nie musisz za niego płacić (i to właśnie jest dobra rzecz).
Właściwie i tak nigdy nie byłoby cię na niego stać. Ten bilet jest bezpłatny, ale tylko dlatego, że ktoś już zapłacił za niego najwyższą cenę.

Bóg cię kocha. Nie tylko chce, abyś miał właściwie wypełnione życie tu, na Ziemi – On również chce, abyś żył z Nim w niebie (na wieki). On jest Tym, który oferuje ci opłacony bilet. Nikt nie chce iść do piekła, gdzie nie ma radości ani przyjemności. Bóg nie chce, aby ktokolwiek się tam znalazł. Biblia mówi, że On: „[…] nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy doszli do upamiętania” (2 List Piotra 3:9).

Lecz jest pewien problem z otrzymaniem takiego bezpłatnego biletu.
My wszyscy popełniliśmy grzech i wciąż postępujemy źle – nieprawdaż?
Słowo Boże mówi: „[…] jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy” (1 List Jana 1:8).

Grzech zbezczeszcza, czyni nas nieczystymi, niegodnymi obecności świętego Boga w tak cudownym, doskonałym miejscu jak niebo. Grzech skazuje, oddala nas od bezgrzesznego Boga: „[…] albowiem zapłatą za grzech jest śmierć” (List do Rzymian 6:23).

W skrócie: nasze grzechy blokują otrzymanie biletu, który jest niezbędny, aby dostać się do nieba.

Więc kto i jak zapłacił za twój bilet do nieba?
Poczekaj!
Dobra wiadomość!

Jezus Chrystus, Syn Boży, zstąpił na ziemię, urodził się i żył bezgrzesznym życiem. On „[…] cierpiał za nasze grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga” (1 List Piotra 3:18). Kiedy Bóg „[…] zwalił na Niego winy nas wszystkich” (Księga Izajasza 53:6), Jezus zawołał: „[…] Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Ewangelia Marka 15:34).

Odpowiedź jest prosta: Jezus został odłączony od Boga, ponieważ zastąpił twoje i moje miejsce na krzyżu, aby zapłacić pełną cenę za nasz grzech. Potem zmartwychwstał (widziany przez setki ludzi) i żyje aż do dnia dzisiejszego. Biblia mówi, że możesz Go teraz poznać i przyjąć oraz otrzymać dar życia wiecznego – twój bilet do nieba.

To prawda!
Jest napisane: „[…] tym zaś, którzy Go [Jezusa] przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego […]” (Ewangelia Jana 1:12).

To jest niesamowite!
Możesz stać się nowym człowiekiem (odrodzonym w Jezusie Chrystusie) i zacząć nowe życie, które podoba się Bogu.
I oczywiście wszystkie Boże dzieci mają bilet do nieba!

Czy chcesz tego?
To nie jest przypadek, że zaoferowano ci bilet do nieba i możesz go otrzymać. Bóg to uczynił.

Może zastanawiasz się, czy Jezus zapłacił za wszystkie twoje grzechy.
Bóg mówi, że tak.
Zaufaj Bogu, że tak jest: „[…] ten, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne” (Ewangelia Jana 3:36).

Mężczyzna mówi: „tak, wezmę tę kobietę za żonę”. Bóg chce, abyś Ty Mu powiedział podobnie: „Tak, przyjmę Jezusa, aby był moim Zbawicielem. Wierzę, że On jest moją jedyną drogą do nieba”. Biblia mówi: „[…] ten, kto ma Syna, ma żywot” (1 List Jana 5:12).

Jeżeli wierzysz, że to Boże rozwiązanie jest jedyną drogą do nieba, możesz poprosić o swój bilet. Możesz powiedzieć to teraz, tymi słowami:
Drogi Boże, jestem grzesznikiem. Wiem, że obraziłem Cię wiele razy. Bardzo żałuję i przepraszam. Wierzę, że Jezus cierpiał i umarł za moje grzechy, spłacił mój dług całkowicie, a następnie zmartwychwstał. Jezu, wierzę w Ciebie i dziękuję za to, co dla mnie uczyniłeś. Proszę, zachowaj mnie od wszelkiego zła, daj mi nowe życie i moc, abym mógł żyć dla Ciebie. Dziękuję za ofiarowanie mi życia wiecznego z Tobą!

Pamiętaj, co mówi Ewangelia według Jana 3:36: „[…] kto wierzy w Syna, ma życie wieczne”. Czy teraz wierzysz w Jezusa jako swojego Zbawiciela – twój jedyny bilet do nieba?

Czy ty wiesz, że masz życie wieczne – tak jak mówi Bóg?

Good News Publishers #6357573174
Tłumaczenie własne.

Po więcej informacji zadzwoń: (847) 3677305 lub napisz: luke@zaJezusem.com. Zapraszam też na stronę internetową: