Wigilia dla bezdomnych – rok 2008

Wigilia dla bezdomnych w salce kawiarnianej, zorganizowana przez Klub Nadzieja.

To grupa ludzi, którzy w swoich sercach noszą brzemię pomocy ludziom uzależnionym, potrzebującym, bezdomnym, ubogim, ginącym… Staramy się docierać do ludzi uzależnionych w ich własnych środowiskach, w domach, na ulicach, na dworcach… Chcemy iść i szukać takich ludzi i nieść im przesłanie nadziei w Jezusie Chrystusie.

Cele służby
Dotarcie do potrzebujących: informacja, ewangelizacja, głoszenie nadziei. Wprowadzenie człowieka w proces duchowej przemiany i wspomaganie tego procesu: głoszenie Słowa Bożego, modlitwa, społeczność. W razie takiej konieczności budowanie motywacji do leczenia i pomoc w wysłaniu takiej osoby do Ośrodka. Współpracujemy z trzema chrześcijańskimi bezpłatnymi ośrodkami odwykowymi.

Dotarcie i współdziałanie z rodziną uzależnionego zarówno w fazie budowania motywacji jak i w czasie jego pobytu w Ośrodku.

Nasze spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 18:00
Dąbrowa Górnicza
Łukasinskiego7

Spędzisz czas wśród ludzi życzliwych zainteresowanych twoim życiem i twoim problemem uzyskasz pomoc w zakresie uzależnień i problematyki rodzinnej.

Spotkania kończymy wspólnym posiłkiem.

Jezus powiedział:
„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Ew. Mateusza 11:28.

Zapraszam do ogladniecia zdjęć klikając tutaj.