Reformacja

Reformacja – ruch religijny, kulturalny i społeczny, zapoczątkowany ogłoszeniem w Wittenberdze przez M. Lutra (1517) 95 tez. Dotyczyły one konieczności zreformowania bogacącego się i odchodzącego od zasad wiary Kościoła katolickiego. Reformacja oderwała od Kościoła katolickiego ok. 1/3 ówczesnej Europy. Sobór trydencki (1545-1563) odrzucił ugodę z protestantami uznając ich za heretyków i podejmując działania przeciwko nim. Później protestantyzm rozszerzył się i objął liczne ruchy i ugrupowania religijne pojawiające się w XVII i XVIII wieku („druga reformacja”).

Zachęcam do pogłębiania wiadomości na ten temat, i korzystania z różnych źródeł. Serdecznie zapraszam:

Artykuł # 1 – kliknij tutaj

Artykuł # 2 – kliknij tutaj

Artykuł # 3 – kliknij tutaj

Artykuł # 4 – kliknij tutaj

Zapraszam również na film, Reformacja w Polsce kliknij tutaj