Zarys dziejów chrześcijaństwa (do Marcina Lutra)

Założycielem Kościoła chrześcijańskiego i jego Głową jest Chrystus Pan, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. O życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa opowiadają nam szczegółowo ewangelie. Pan nasz Jezus Chrystus narodził się za panowania cesarza Augusta i króla Heroda Wielkiego w miasteczku Betlejem, niedaleko Jerozolimy. Młode lata spędził w Nazarecie w Galilei razem z matką Swoją, Marią, poślubioną Józefowi. Życie Pana Jezusa dzieli się na dwie części nierówne. Znacznie większą część obejmuje ukryte Jego życie młodociane, mniejszą publiczne jego nauczanie i działalność.

Przed Panem Jezusem Chrystusem nauczał jako ostatni z proroków, Jego poprzednik Jan Chrzciciel. Żyjąc w najściślejszej wstrzemięźliwości, karcił on w swych kazaniach szerzące się występki, nawoływał do upamiętania się i chrzcił pokutujących wodą Jordanu. Do niego przybył Jezus nad Jordan, ażeby się ochrzcić. Tu Jan Chrzciciel wskazał po raz pierwszy na Jezusa, jako na Baranka Bożego, który gładzi grzech świata (Ew. Jana 1,29), i oświadczył, że powaga i moc Jezusa wzrastać będzie stale, zmniejszać się zaś będzie jego własna. Tak się też i stało. Jan Chrzciciel został wskutek podszeptów przewrotnej Herodiady stracony w więzieniu (Ew. Marka 6,17). Dalszy zarys dziejów chrześcijaństwa (do Marcina Lutra) możesz przeczytać, klikając tutaj. Serdecznie zapraszam.