Apostoł Jan

Jan Ewangelista, Jan Apostoł, Jan Teolog, grec. Ιωάννης, scs. Apostoł i jewangielist Ioann Bogosłow (zm. ok. 100 w Efezie)[1] – najmłodszy z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa, syn Zebedeusza i Salome, brat Jakuba Większego (Starszego) Apostoła, najmłodszy apostoł, według tradycji chrześcijańskiej autor Ewangelii wg św. Jana i innych fragmentów Nowego Testamentu, święty Kościoła katolickiego, anglikańskiego, ewangelickiego, ormiańskiego, koptyjskiego i prawosławnego. Po więcej informacji zapraszam;

1. Artykuł # 1

2. Artykuł # 2

3. Na film o Apostole Janie zapraszam – kliknij tutaj.