Charles Haddon Spurgeon

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) urodził się w hrabstwie Essex w Anglii. Po swoim dramatycznym nawróceniu w 1849 r. zaczął głosić w Pastor,s College, wywierając znaczący wpływ na historię Kościoła. Odpowiedzialny był za ustanowienie domu dla ubogich, sierocińca i ponad 60 innych instytucji. Spurgeon był również płodnym autorem, którego książki wciąż wywierają wpływ na dzisiejszy Kościół. Więcej na temat Charlsa Haddon Spurgeon kliknij tutaj. Jeśli chciałbyś ogladnąć film fabularny o jego życiu i słuzbie dla Boga kliknij tutaj.