Jonathan Edwards

(ur. 5 października 1703 – 22 marca 1758) był amerykańskim, kolonialnym kaznodzieją protestanckim nurtu kongregacjonalistycznego, teologiem i misjonarzem w kręgach Indian. Edwards jest uważany za najwybitniejszego amerykańskiego teologa. Zasłynął jako jeden z najbardziej wszechstronnych amerykańskich teologów i filozofów oświecenia. Jego dorobek obejmuje bardzo różne dziedziny, jednak Edwardsa najczęściej kojarzy się z obroną teologii kalwinistycznej, metafizyką teologicznego determinizmu oraz dziedzictwem purytańskim. Po więcej informacji – kliknij tutaj