Tomasz z Kempis

Niemiecki zakonnik kanonik regularny, teolog i mistyk. Urodzony ok. 1380 roku w Kempen niedaleko Kolonii, zmarł 25 lipca 1471 roku w Zwolle. Przypuszczalny autor; O naśladowaniu Chrystusa – jednego z największych dzieł ascezy chrześcijańskiej. W 1395 został umieszczony w szkole w Deventer, prowadzonej przez braci wspólnego życia. Później wstąpił do kanoników regularnych w Agnetenberg niedaleko Zwolle, którego przeorem był jego brat Jan. Tam przyjął święcenia kapłańskie w 1413 i został podprzeorem. W klasztorze zajmował się kopiowaniem ksiąg. Samą Biblię przepisał cztery razy. Tomasz należał do nurtu mistycyzmu nadreńskiego, związanego z prądem devotio moderna. Do jego mistrzów duchowych należeli Geert Groote i Florentius Radewijns, twórcy ruchu braci wspólnego życia. Napisał biografie twórców tego ruchu. Przypuszcza się, że to on w 1418 r. wydał anonimowo dzieło O naśladowaniu Chrystusa.

Jego dzieło o naśladowaniu Chrystusa możesz przeczytać klikając tutaj.