Ja rozumię, że Tysiącletnie Królestwo już przyszło w roku 1998. Oto tego wyjaśnienie. Co o tym myślisz?

Treść pytania:
Przyjdź Królestwo Twoje Mat.6:10, Obj20:1-6 – Tysiącletnie Królestwo. Mat.25:31-46. Chrystusa Króla, Polska Nowy Bytom Jana 2:19, 2 Piotra 3:8, Obj.13:18. 666×3=1998 rok – rozpoczęło się 3-cie Tysiąclecie od narodzin Chrystusa Króla-rozpoczęło się 7-dme Tysiąclecie od stworzenia Adama w Raju. Królestwo Chrystusa przyszło w 1998 roku. Objawił nam to Chrystus, jego czasy i pory przyjścia swego 1 Tesl. 5:1-5. Wtedy kiedy wszystkie religie i zbory zasnęły snem duchowym Mat.25:5. Ponieważ szatan nasiał w każdej religii kąkol (tzn. chwasty), czyli kłamstwa Mat. 13:37-43. Rok 1998 wywodzi się z drzewa figowego, czyli narodu Izraelskiego Jan 4:22, Mat. 24:33-34. Naród ten odrodził się na mapie jako Państwo Izrael w1948 roku Micheasza 4:8. Ezech 36:8. dodając 50 lat rok jubileuszowy 3 Mojżesza 25:10 tak otrzymujemy rok 1998, czyli początek Tysiąclecia, Przyjścia Chrystusa Mat. 24;32,35, Łuk. 17:20-30.

Chciałbym udowodnić ci na podstawie Słowa Bożego, że się mylisz odnośnie do przyjścia Tysiącletniego Królestwa w roku 1998. W tym celu przedstawię ci, co Biblia mówi na ten temat. Proszę, abyś sprawdzała to z Pismem Świętym, otwierając swoje serce na prawdę.

• W Tysiącletnim Królestwie będą panowały inne warunki klimatyczne (Zachariasza 14:6-9), geograficzne (Izajasza 11:15-16 / Zachariasza 14:10) i inne warunki życia (Izajasza 11:6-9).

• W tym czasie szatan będzie związany (Objawienie Jana 20:1-3).

• Będzie to czas pokoju (Micheasza 4:2-4 / Izajasza 32:17-18), radości dla Izraela (Izajasza 61:7-10), zamożności (Amosa 9:13-15), zdrowia, długowieczności (Izajasza 65:20), sprawiedliwości (Izajasza 9:5-6).

• Tysiącletnie Królestwo nastanie po wojnie Armagedon (Zachariasza 14:1-11), a jej jeszcze nie było.

• Tysiącletnie Królestwo nastanie po rządach antychrysta (2 Tesaloniczan 2:3-4 / Objawienie Jana 13:5-8).

• W Tysiącletnim Królestwie Izrael nawróci się do Jezusa (Zachariasza 12:10-13).

• Izrael będzie duchowo odnowiony (Ezechiela 37:22-28).

• Izrael znajdzie się pod rządami Jezusa (Izajasza 9:3-6).

• Jezus będzie panował nad całym światem (Daniela 7:13-14).

• Tysiącletnie Królestwo nie jest duchowe – będą to autentyczne rządy Jezusa (Izajasza 11:1-10).

• W czasie Tysiącletniego Królestwa Jeruzalem będzie polityczną stolicą świata (Izajasza 2:1-4).

• Tysiącletnie Królestwo nastanie po pierwszym zmartwychwstaniu (Objawienie Jana 20:4-7).

• W czasie Tysiącletniego Królestwa Izrael będzie wywyższony (Zachariasza 2:5-16 / Izajasza 2:1-4).

Jasno wynika z tego, że to Tysiącletnie Królestwo, o którym wspominasz, różni się nieco od tego, które Pismo Święte przedstawia nam jako fizyczne (nie duchowe) panowanie na ziemi Jezusa Chrystusa. W tym czasie diabeł (główne źródło zła i grzechu) będzie związany (usunięty), ludzie zażywać więc będą niezmąconego pokoju i zapomną o wojnach. Ziemia i wszelkie stworzenie odpoczną, przyroda odrodzi się i rozkwitnie po wiekach zniszczenia. Aż trudno sobie wyobrazić, co Bóg przygotował dla swego Syna, świętych i całego stworzenia, które z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Bożych (Rzymian 8:19).

Mamy teraz rok 2014 i jak widać, musimy na to jeszcze poczekać. Zachęcam cię również do zapoznania się z innymi fragmentami Pisma Świętego, które wspominają o Tysiącletnim Królestwie (kliknij tutaj), i badania swoich poglądów poprzez porównywanie ich z rzeczywistością, jaką postrzega Bóg (w tym celu kliknij tutaj).

Życzę ci dużo błogosławieństwa.
Luke / luke@zaJezusem.com