Kazania

Efezjan 4:10-13
„[…] Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. (11) I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, (12) aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, (13) aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej […]”.

 1. Kazania z YouTube
 2. Nauczania Pastora Mirosława Kulca #1 – kliknij tutaj / #2 – kliknij tutaj
 3. Nauczania Pastora Marka Tomczyńskiego
 4. Nauczania Pastora Piotra Zaremby
 5. Nauczania różnych Pastorów
 6. Nauczania ze Społeczności Chrześcijańskiej „Puławska”
 7. Nauczania z Misji Głos Ewangelii z Toronto #1 – kliknij tutaj / #2 – kliknij tutaj
 8. Nauczania z Radia Pielgrzym
 9. Nauczania Pastora Kazimierza Barczuka
 10. Kazania Henryka Dedo
 11. Nauczania ze strony Chleb z Nieba
 12. Nauczania Berta Clendennena