Kontakt z Autorem

Możesz wpisać swoje pytania lub uwagi w poniższej tablicy. Jeśli zamieścisz swój adres e-mailowy lub telefon, na pewno odpowiem.

W służbie dla Jezusa
Luke / luke@zaJezusem.com