Chrześcijańskie podejście do ekumenii

Ekumenizm lub ruch ekumeniczny – ruch w obrębie chrześcijaństwa dążący do przywrócenia pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrześcijańskimi, pierwotnej jedności w ramach ustanowionego przez Jezusa Chrystusa jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła.

Dążenia ekumenicznego dialogu niosą za sobą wielką odpowiedzialność, aby nie zatracić osoby Jezusa i prawdy zawartej w Piśmie Świętym. Jeśli dialogi przywódców kościołów, (pod wpływem humanizmu i poprawności politycznej) stracą z oczu Chrystusa i Prawdę Słowa Bożego, ponownie stworzą nowe „stwory” religijne. Z historii Kościoła mamy wiele przykładów ludzkich zamieszań, błędów i upadków.

Zachęcam do przeczytania wyczerpującego artykułu na ten temat, kliknij tutaj.