Objawienia Maryjne w świetle nauki Pisma Świętego (objawienia fatimskie), wstęp

Objawienia maryjne w świetle nauki Pisma Świętego (objawienia fatimskie) – wstęp

Dla każdego chrześcijanina (niezależnie od denominacji) podstawą wiary, źródłem prawdy oraz kryterium oceny wszelkich objawień powinno być Pismo Święte (nazywane również „Biblią” lub „Słowem Bożym” – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj). Człowiek, który odrzucił pogląd o ewolucji i uwierzył w istnienie Stwórcy, powinien zdawać sobie sprawę z konsekwencji niewłaściwego zrozumienia Jego woli. W wielu miejscach Pismo Święte przestrzega nas przed błędnym zrozumieniem Boga, jako główny tego powód podając czynnik emocjonalny (ludzkie serce – sterownik naszych uczuć) – więcej na ten temat możesz dowiedzieć się, klikając tutaj.

Przypowieści Salomona 4:23
„[…] czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!”

Jeremiasza 17:9
„[…] podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?”

Hebrajczyków 3:7-10
„[…] dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, (8) nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni, (9) gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez czterdzieści lat. (10) Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem: Zawsze ich zwodzi serce; nie poznali też oni dróg moich […]”.

Brak zrozumienia tego faktu może mieć dla człowieka tragiczny skutek. Pilnowanie serca jest jak pilnowanie dziecka – ono może się gdzieś oddalić, potrafi zająć się czymś, co przykuje jego uwagę, pójść za tym, co je zainteresuje, nie będąc świadome czyhających nań zagrożeń.

Przy zastosowaniu ludzkiej miary wiele teorii, nauk i przypuszczeń ma sens (na przykład objawienia maryjne). Proszę jednak, abyś pamiętał, co mówi Bóg: „[…] bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, (9) lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze” (Izajasza 55:6-9). Również Pan Jezus podkreślał, że Jego Królestwo nie jest z tego świata i rządzi się radykalnie innymi prawami (Jana 18:36).

Chciałbym ukazać wyższość nauk Pisma Świętego nad rzekomymi objawieniami fatimskimi. Czerwony tekst oznacza niezgodności, jakie będę omawiał. Zachęcam również do przeczytania artykułu pt. „Czy każdy cud, zjawisko ponadnaturalne pochodzi od Boga?” (kliknij tutaj) lub obejrzenia filmu, który jest poświęcony temu tematowi (kliknij tutaj). Serdecznie zapraszam.

Aby zapoznać się z treścią objawień fatimskich (z lat 1916-1925), kliknij tutaj. Aby przejść do pierwszej części biblijnego rozważania o objawieniach maryjnych: kliknij tutaj.

luke@zaJezusem.com