Książki do czytania

Psalm 105:3-6
„[…] niech raduje się serce szukających Pana! (4) Szukajcie Pana i mocy Jego, Szukajcie zawsze oblicza Jego! (5) Pamiętajcie o cudach, które uczynił, o znakach i wyrokach ust Jego. (6) Wy, potomkowie Abrahama, sługi Jego, Synowie Jakuba, wybrańcy Jego!”

Wszystkie pliki są przeznaczone do użytku prywatnego. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest niedozwolone. Proszę o kontakt, jeśli znalazłeś tutaj książkę zastrzeżoną prawami autorskimi. Życzę ci przyjemnego czytania i niech ci Bóg błogosławi.

 1. „Człowiek według Bożego serca” – Bert Clendennen
  Wstęp do książki
  Część #1 – Wyjawienie zamiarów Boga względem zła
  Część #2 – Chrystus, objawienie charakteru Boga
  Część #3 – Chrystus, objawienie Starego Testamentu
  Część #4 – Chrystus nadchodzi
  Część #5 – Odnowienie duszy
  Część #6 – Życie Chrystusowe
  Część #7 – Przygotujcie drogę Pańską
  Część #8 – Tron Boży i ołtarz
  Część #9 – Ołtarz i krew
  Część #10 – Poświęcenie bez reszty
  Część #11 – Wiara i grunt niebiański
  Część #12 – Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść
  Część #13 – Wiedząc czego słuchamy
  Część #14 – Duchowe tajemnice życia
  Część #15 – O Bożym poszukiwaniu
  Część #16 – Zwiastowanie
  Część #17 – Człowiek według Bożego serca
  Część #18 – Bądź napełniony Duchem
  Część #19 – Napełnieni Jego Duchem
  Część #20 – Rola postu w życiu chrześcijanina
 2. „Naczynia odnowy” – Bert Clendennen
  Rozdział #1 – Chrześcijaństwo kiedyś i dziś
  Rozdział #2 – Sukces pierwszego Kościoła
  Rozdział #3 – Nowa misa
  Rozdział #4 – Nowy początek
  Rozdział #5 – Charakterystyka naczynia
  „Naczynia Odnowy” – książka w całości
 3. „Upadek cywilizacji” – Bert Clendennen
 4. „Droga do uczniostwa” – Bert Clendennen
 5. „Marnotrawny Kościół” – Bert Clendennen
 6. „Przekreśleni – wyznania byłych więźniów”
 7. „Przemienieni – historie z życia wzięte”
 8. „AUT! Relacje spoza boiska – 6 historii z życia”
 9. „Kryzys sumienia” – Raymond Franz
 10. „Kryzys sumienia” – Raymond Franz, audiobook
 11. „Jezus naszym przeznaczeniem” – Wilhelm Busch
 12. „Mesjasz według Biblijnych proroctw” – Tony Alamo
 13. „Daleko od Rzymu” – Richard Bennet & Martin Buckingham
 14. „O niewolnej woli” – Marcin Luter
 15. „Zwiedzione chrześcijaństwo” – D. Hunt & T.A. McMachon
 16. „Psychologia i Kościół” – D. Hunt & T.A. McMachon
 17. „Pod czyim jesteś autorytetem” – Frank Viola
 18. „Uciekaj mały uciekaj” – Nicky Cruz & Jamie Buckingham
 19. „Jezus ukrzyżowany w moje miejsce” – Michał Gomułka
 20. „Radykalny Krzyż” – A. W. Tozer
 21. „Normalne narodziny chrześcijanina” – J. David Pawson
 22. „Kłamstwo ewolucji” – Ken Ham
 23. „Kość niezgody” – Via Baker
 24. „Wędrówka Pielgrzyma”, część #1 – John Bunyan
 25. „Wędrówka Pielgrzyma”, część #2 – John Bunyan
 26. „Sądzić czy nie sądzić?” – Edwin i Lillian Harvey
 27. „Utrata podstawy wiary” – Kazimierz Kuczek
 28. „Ślad potopu” – Kazimierz Kuczek
 29. „Rewolucja Jezusa” – Joe Łosiak
 30. „Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego” #1 – Watchman Nee i Witness Lee
 31. „Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego” #2 – Watchman Nee i Witness Lee
 32. „Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego” #3 – Watchman Nee i Witness Lee
 33. „Chwalebny Kościół” – Watchman Nee
 34. „Krzyż i sztylet” – David Wilkerson
 35. „Wynagrodzę ci szkody lat”
 36. „Jak wygląda zdrowy Kościół?”
 37. „Inwazja okultyzmu” – Dave Hunt