Modlitwa

1. Czym jest modlitwa?
Modlitwa jest duchową rozmową z Bogiem, w której nie są istotne pięknie dobrane słowa, wyuczone regułki lecz szczerość i prostota serca [Bóg patrzy na serce (1 Samuela 16:7)]. Modlitwa jest jakby rozmową syna z ojcem, którego on szanuje, który jest jego przyjacielem, i z którego zdaniem się zawsze liczy. Modlitwa jest jak rozmowa dwóch przyjaciół cieszących się ze spotkania i wspólnie spędzonego czasu. Niektórzy wskazują, że modlitwa jest jakby drabiną sięgającą nieba, po której wspinamy się do Boga.

2. Dlaczego się modlimy?
Ponieważ wierzymy, że nasz Ojciec jest żywym Bogiem, troszczy się o nas, słyszy nasze modlitwy i chce mieć z nami bliską relację.

3. Do kogo się modlimy?
Modlimy się do Boga, w imieniu Jezusa, dzięki Duchowi Świętemu, który w nas mieszka (Jana 14:14-20). Zgodnie z nauką Pisma Świętego; święci czy inni bohaterowie wiary nie są w stanie wysłuchiwać naszych modlitw (po śmierci nie stają się oni pośrednikami); …(5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, (6) który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie (1 Tymoteusza 2:5-6).

4. Dlaczego potrzebujemy modlitwy?

• Spędzając czas z Bogiem poznajemy Go bliżej.

• Doświadczamy przemiany naszych myśli, postaw, nastawienia do życia, czerpiemy Bożą moc i mądrość.

• Ponieważ Jezus modlił się i uczył Swoich uczniów, aby to gorliwie (z wiarą) praktykowali.

• Ponieważ zmartwychwstały Jezus siedzi po prawicy Ojca, wstawia się za nami i zostawił obietnicę; …I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to (Jana 14:13).

5. Co stanowi istotę modlitwy?
Potocznie istnieje przekonanie, że modlitwa to proszenie „o coś” Boga. Tymczasem modlitwa to „coś” o wiele „głębszego”:

• Istotą modlitwy jest uwielbienie Boga.
To jest cel, dla którego Bóg nas stworzył. Istniejemy, aby oddawać Mu chwałę i należną cześć. Uwielbienie Boga to zachwyt nad tym Kim On jest – to wyrażenie własnymi słowami naszego oddania i miłości do Niego. W Psalmach król Dawid daje nam przykład jak to robić; …Miłuję cię, Panie, mocy moja. Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniem moim. Bóg mój opoką moją, na której polegam. Tarczą moją i rogiem zbawienia mego. Wołam: Niech Pan będzie pochwalony… (Psalm 18:2-4a).

• Modlitwa to spojrzenie w głąb samego siebie.
To czas, który przeznaczamy na spojrzenie w siebie, aby zobaczyć naszą rolę w tym świecie, stan naszej relacji z Bogiem, duszy, myśli i pragnień.

• Modlitwa to również wyznawanie naszych grzechów.
Przebywanie blisko Boga rzuca światło na nasze uczynki, słowa i myśli. To co przez wiele lat wydawało się nam normalne (do akceptacji), nagle rozpoznajemy jako grzech. W modlitwie możemy przeprosić Boga za nasze przewinienia, odwrócić się od nich, otrzymać przebaczenie i moc do świętego życia.

• Istotnym elementem naszej modlitwy jest również dziękczynienie.
Dziękujemy Bogu za łaskę zbawienia, za to Kim On jest i co czyni w naszym życiu. Im bliżej jesteśmy Boga tym więcej możemy znaleźć powodów do wdzięczności.

• Ważnym miejscem w naszych modlitwach są prośby o innych.
Przynosimy przed Boże oblicze naszych braci i siostry w Chrystusie, rodziny, znajomych i ludzi żyjących bez Chrystusa.

• Prośby i błagania o nas samych to właściwie ostatni etap naszej modlitwy.
Wówczas przynosimy do Boga nasze problemy, kłopoty i prośby, wierząc, że nasz Ojciec w niebie słyszy i odpowie w Swoim czasie, według Swej woli.

Rzymian 8:26-27
…(26) Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. (27) A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi.

Po więcej informacji proszę o kontakt: