Objawienia Maryjne (objawienia fatimskie lata 1916-1925)

Powrót do pierwszej części artykułu (wstępu), kliknij tutaj.

Objawienie z 1916 roku:

Trójce portugalskich dzieci objawił się Anioł. Kazał im się modlić: Mój Boże, wierzę w ciebie, uwielbiam cię, mam nadzieję w tobie i kocham cię. Przepraszam za wszystkich, którzy w ciebie nie wierzą, nie uwielbiają cię, nie mają w tobie nadziei i nie kochają cię. Anioł kazał dzieciom modlić się w ten sposób, a potem dodał: „…Serca Jezusa i Marii będą skłaniać się ku waszej modlitwie.”

Anioł ukazał się trójce dzieci, ale tylko dziewczynki, Lucy i Jacinta mogły słyszeć jego głos. Mały Francisco widział Anioła, ale nie słyszał jego głosu. Anioł ukazał się dzieciom 4-ry razy. Ukazując się 3-ci raz rzekł do nich. „Wszystko co możecie, poświęćcie i ofiarujcie Bogu jako przebłaganie za grzechy ludzi. Tą drogą uzyskacie pokój dla waszego kraju. Ja jestem Anioł stróż, Anioł Portugalii.” Ukazując się 4-ty raz Anioł trzymał w swojej ręce kielich i hostię. Kazał się dzieciom modlić w ten sposób: „Najświętsza Święta Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam cię i ofiaruje ci krew, duszę i boskość Jezusa obecnego w tabernakulum, na przebłaganie za grzechy świata. I zwracam się do najświętszego serca Pana Jezusa i niepokalanego serca Marii o nawrócenie grzeszników.” Kazał im tę modlitwę (również i poprzednie) powtarzać 3 razy. Następnie wziął kielich i hostie, dzieci uklękły i podał im komunię.

Objawienie z 13-go Maja 1917 roku:

Dzieciom ukazała się ubrana na biało kobieta. Tylko Lucy mogła z nią rozmawiać.
Lucy zapytała kobietę skąd przybywa – z nieba, odparła.
Następnie Lucy zapytała czego ona od niej chce.
„Chcę żebyście przychodzili tutaj 13-go dnia każdego miesiąca przez 6 kolejnych miesięcy o tej samej godzinie. Póżniej powiem wam kim jestem i czego chcę. A potem wrócę tutaj siódmy raz.”
„Czy ja też pójdę do nieba?” zapytała Lucy.
„Oczywiście,” odparła kobieta.
„A Jacinta?”
„Też”
„A Francisco?”
„Też, ale najpierw musi zmówić wiele różańców.”
Następnie Lucy zapytała o dwie swoje koleżanki, które niedawno umarły, czy są one w niebie. Kobieta odparła, że ta, która miała 16 lat jest w niebie, a ta która miała 20 lat jest w czyśću i pozostanie tam do końca świata.
„Czy jesteście gotowe ofiarować siebie Bogu i przyjąć wszelkie cierpienia, jakie ześle On na was, jako akt odkupienia za grzechy ludzi, którzy Go obrażają i za nawrócenie grzeszników?” Zapytała kobieta.
„Tak, jesteśmy gotowi.”
„Będziecie więc bardzo cierpieć „Powiedziała kobieta, dodając:” Odmawiajcie różaniec każdego dnia, aby na świecie nastał pokój i nastąpił koniec wojny.”
„Czy możesz nam powiedzieć, czy wojna skończy się wkrótce?”
„Jeszcze nie mogę wam tego powiedzieć, tak jak nie mogę wam powiedzieć czego chcę.”

Objawienie z 13-go Czerwca:

Zgromadziło się około 50-ciu czekających na objawienie ludzi. Kiedy Lucy krzykneła: „Widzę światło ! Nasza pani przybywa,” nikt nie widział ani światła, ani kobiety. Jeden ze świadków zaobserwował, że gałęzie drzewa lekko się ugięły, tak jakby ktoś na nich usiadł.
„Czego chcesz ode mnie?” zapytała Lucy kobietę,
„Chcę, abyś przychodziła tutaj 13-go każdego miesiąca, odmawiała codziennie różaniec i żebyście nauczyli się czytać. Później powiem ci czego chcę.”
Lucy poprosiła o uzdrowienie chorej osoby. Kobieta odpowiedziała:
„Jeśli ten człowiek jest nawrócony, będzie uzdrowiony w ciągu roku.”
„Chcę cię prosić, abyś wzięła nas do nieba” – poprosiła Lucy.
„Niebawem wezmę Jacinte i Francisco, ale ty Lucy musisz tu zostać trochę dłużej. Jezus potrzebuje cię abyś sprawiła, że będę znana i kochana. On chce, aby na świecie zostało ustanowione nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. Ktokolwiek będzie miał nabożeństwo do mojego serca, temu obiecuję zbawienie, dusze tych ludzi będą w szczególny sposób traktowane przez Boga, będą jak kwiaty, które będą ozdabiały Jego tron. Pamiętaj Lucy, nie trać serca, ja nigdy cię nie opuszczę ! Moje niepokalane serce bedzie twoją ucieczką i drogą, która poprowadzi cię do Boga.”
Nastepnie kobieta otworzyła ręce i dzieci zobaczyły, że w jednej trzyma swoje serce przebite cierniami.

Objawienie z 13-go Lipca:

Tym razem zgromadziło się 5000 ludzi. I tym razem nikt oprócz dzieci nie widział kobiety. Lucy jak zwykle zapytała kobiety czego żąda; „Chcę abyś tu przychodziła 13-go dnia każdego miesiąca, abyście odmawiali codziennie różaniec, aby to oddać Matce Różańcowej. Możecie wybłagać pokój na świecie i koniec wojny, ponieważ tylko ona może w tym pomóc (Matka Różańcowa).”
„Chcę cię prosić, abyś powiedziała kim jesteś i żebyś zrobiła jakiś cud, aby wszyscy ludzie uwierzyli, że się nam objawiasz” – poprosiła Lucy.
„Przychodźcie tu nadal. W październiku powiem wam kim jestem, czego chcę i dokonam cudu, aby wszyscy zobaczyli i uwierzyli.”
Potem kobieta dodała: „Poświęcajcie siebie za grzeszników i często mówcie do Jezusa: O Jezu to dla Ciebie, za nawrócenie grzesznikow i za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Marii.
Kobieta otworzyła ręce i dzieci zobaczyły morze ognia, a w nim demony i dusze, wszystkie brązowe albo czarne.
Kobieta powiedziała. „Widzieliście piekło. Tam idą dusze grzeszników. Aby je ocalić Bóg chce ustalić na świecie nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca. Jeśli to co mówię zostanie zrobione wiele dusz zostanie ocalonych i nastanie pokój. Wojna zostanie zakończona, ale jeśli ludzie nie przestaną obrażać Boga nastąpi jeszcze gorsza – w czasie panowania Piusa XI. Kiedy zobaczycie niebo rozświetlone światłem niewiadomego pochodzenia, będzie to znak, że Bóg ma zamiar ukarać świat za grzechy, że nadchodzi czas wojen, głodu, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, musicie poświęcić Rosję mojemu Niepokalanemu Sercu i ustanowić Komunię w celu przeproszenia za te grzechy. Jeśli moje żądanie zostanie spełnione, Rosja zostanie nawrócona, jeśli nie, jej błędy rozprzestrzenią się na cały świat powodując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy ludzie i Ojciec Święty będą cierpieć. Na końcu zatryumfuje moje niepokalane serce. Ojciec Święty poświęci Rosję mi i Rosja zostanie nawrócona.”

Objawienie z 13-go i 19-go Sierpnia:

13-go Sierpnia zgromadziło się około 10000 ludzi. Dzieci nie było, ponieważ zostały aresztowane. Pomimi tego ludzie twierdzili, że kobieta przybyła, ponieważ usłyszeli grzmot, zobaczyli chmurę, która zniżyła się, a potem uniosła w górę. Ludzie twierdzili, że ich twarze miały kolory tęczy.

Dzieci zostały wypuszczone z więzienia i następne objawienie miało miejsce 19-go sierpnia.
Lucy zapytała jak zwykle: „Czego chcesz ode mnie.”
„Chcę abyście nadal przychodzili 13-go każdego miesiąca i odmawiali codziennie różaniec. W miesiącu, w którym ukaże się ostatni raz uczynię cud. Jeśli nie wzięliby was do więzienia zrobiłabym większy cud. W ostatnim miesiącu przybędzie też święty Józef z dzieciątkiem Jezus, aby dać pokój dla świata. Przybędzie też nasz Pan, aby pobłogosławić ludzi. Przybędzie też Pani Różańcowa i Pani Smutku.

Ponieważ ludzie zostawiali w miejscach objawień pieniądze Lucy zapytała co mają z nimi zrobić.
„Podzielcie je na dwie części. Jedną część ty, Jacinta i dwie inne dziewczyki ubrane na biało, oraz czterech chłopców macie zanieść, aby zostały przeznaczone na Święto Matki Różańcowej. Druga część ma być poświęcona na budowę mojej kaplicy.”
I dodała: „Módlcie się bardzo dużo i poświęcajcie za grzeszników, bo wiele dusz idzie do piekła, ponieważ nie ma nikogo kto by się za nich ofiarował i modlił.”

Objawienie z 13-go Września:

Zgromadziło się 30000 ludzi. Kobieta jak zwykle zażądała odmawiania różańca. Zapowiedziała jeszcze raz, że w październiku przybędzie nasz Pan, Pani Smutku, Pani Góry Karmelowej i św. Józef z dzieciątkiem Jezus. Ponieważ dzieci wcześniej zadawały sobie cierpienia, aby w ten sposób poświęcać się za grzeszników. Kobieta powiedziała, że Bóg jest zadowolony z tego co robią. Lucy znowu prosiła o uzdrowienie niektórych ludzi, ale Kobieta nie odpowiedziała, czy uzdrowi akurat tych ludzi. Powiedziała tylko: „Niektórych mogę uzdrowić, niektórych nie, ponieważ nasz Pan im nie ufa.”

Objawienie z 13-go Października:

Przyszło około 70000 ludzi. Padał deszcz, ludzie byli przemoczeni i stali w błocie. Przybyła kobieta. Chcę, aby w tym miejscu została zbudowana kaplica na moją cześć. Jestem Panią Różańcową. Zawsze codziennie odmawiajcie różaniec. Wojna niedługo się skończy. Nie grzeszcie więcej przeciwko Bogu.

Cud
Ludzie twierdzili, że nagle niebo zrobiło się czyste i słońce zaczęło „tańczyć.” Ludzie mogli patrzeć na słońce bezpośrednio i nie bolały ich oczy. Słońce mieniło się wszystkimi kolorami tęczy. Przemoczone ubrania ludzi zrobiły się nagle suche i czyste. W czasie cudu dzieci widziały coś jeszcze: Nasz Pan i Nasza Pani Smutku pobłogosławili świat. Zniknęli, a następnie pojawiła się Pani Góry Karmelowej.

Objawienie z 1925 roku:

Lucy była już w klasztorze.
Pojawiła się kobieta z dzieckiem. Dziecko rzekło do Lucy: „Jak bardzo zranione jest serce Przenajświętszej Matki i nie ma nikogo, kto by poświecał się za grzeszników, aby zostały wyciągnięte wbite weń ciernie.”
A kobieta powiedziałą: „Zobacz córko na moje serce przebite cierniami. Ludzie grzeszą i bluźnią przeciwko niemu (jej sercu). Spróbuj w moim imieniu powiedzieć, że obiecuję być w godzinie śmierci, ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia, przy tych, którzy przez 5 kolejnych miesięcy w pierwszą sobotę przyjmą sakrament spowiedzi i komunii, powiedzą 5 dziesiątek różańca i będą medytować przez 15 minut o 15 tajemnicach różańcowych. A wszystko po to, by przebłagać moje niepokalane serce.”

15-go lutego Lucy wyszła, żeby wyrzucić śmiecie. W tym miejscu kilka miesięcy wcześniej spotkała małego chłopca i zapytała go czy umie mówić zdrowaś Mario. Chłopiec nie umiał. Lucy więc próbowała go nauczyć. Wtedy Lucy powiedziała, żeby codziennie chodził do kościoła św. Marii i tam trzy razy powtarzał: „O moja niebiańska matko daj swego syna.” Kiedy 15-go lutego Lucy przyszła w to samo miejsce, zobaczyła tego właśnie chłopca i zapytała. Czy modliłeś się tak, jak cię nauczyłam?”
„A czy ty powiedziałaś światu to, o co prosiła cię Niebiańska Matka?” – zapytał chłopiec i Lucy zobaczyła, że przemienił się w Dzieciątko Jezus. „ Mój Jezu, dla wielu ludzi będzie problemem przyjęcie sakramentu spowiedzi przez 5 kolejnych sobót. Czy przyjęcie ich w przeciągu 8-miu dni również będzie ważne?”
„Nawet w przeciągu 9-ciu czy 10-ciu również będzie ważne. Pod warunkiem, że będą oni w stanie łaski i przyjmą mnie ( komunię) w pierwsze soboty w intencji przebłagania serca Marii.”
„A jeśli ktoś zapomni o tej intencji?”
„Mogą o tym wspomnieć przy następnej spowiedzi, wykorzystując pierwszą sposobność, aby pójść do spowiedzi.”

Ponieważ Lucy była w klasztorze, bez pozwolenia spowiednika i matki przełożonej, nie wolno jej było mówić o tym co zobaczyła. Spowiednik zapytał ją, dlaczego akurat 5 sobót, a nie 9?
Lucy modliła się o odpowiedź i oto co napisała do swojego spowiednika: Bóg objawił mi, że jest 5 bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Marii:

1. Przeciwko jej niepokalanemu poczęciu.

2. Przeciwko jej wiecznemu dziewictwu.

3. Przeciwko jej boskiemu macierzyństwu (że była matką Boga) i twierdzeniu, że nie jest matką wszystkich ludzi.

4. Bluźnierstwa tych, którzy publicznie chcą zaszczepić w sercach dzieci obojętność, pogardę, albo nienawisć do niepokalanego serca Matki.

5. Obraza tych, którzy znieważają ja bezpośrednio w jej świętych wizerunkach.”

Dalsza część artykułu poświęcona jest porównaniom „objawień Maryjnych” z nauką Pisma Świętego. „Czerwony tekst” oznacza niezgodności, które będę omawiał. Serdecznie zapraszam, kliknij tutaj.

luke@zaJezusem.com