Muzyka z YouTube

 1. Oddaję ci życie me
 2. Hymn o miłości
 3. Przyjaciel
 4. Krew Jezusa
 5. Ty tylko mnie poprowadź
 6. W tobie jest światło
 7. Przytul mnie do swoich ran
 8. Wciąż mnie zadziwiasz!
 9. Dziekuję Panie
 10. Całe życie czekam na ciebie
 11. Ofiaruję Panie życie me
 12. Dotknij Panie moich oczu
 13. Powietrzem moim jest
 14. Boże Twa łaska nad nami jest
 15. Chwalę Ciebie Panie
 16. Tak mnie skrusz
 17. W cieniu Twoich rąk
 18. Niepojęta łaska
 19. Hosanna
 20. Oczekuję Ciebie Panie
 21. Godzien, o godzien
 22. Chrystusie
 23. Wiele jest serc
 24. Golgoto
 25. Pasja miłości Video Clip
 26. Hebrajskie imiona Boga # 1
 27. Hebrajskie imiona Boga # 2
 28. Tyś jest skałą
 29. Małe miłości
 30. Tylko bądź
 31. Miałbyś to wszystko
 32. Przyjaciela mam
 33. Nagrania w języku Hebrajskim # 1
 34. Nagrania w języku Hebrajskim # 2
 35. Nagrania w języku Hebrajskim # 3
 36. Nagrania w języku Hebrajskim # 4
 37. Nagrania w języku Hebrajskim # 5
 38. Nagrania w języku Hebrajskim # 6
 39. Nagrania w języku Hebrajskim # 7
 40. Nagrania w języku Hebrajskim # 8
 41. Nagrania w języku Hebrajskim, Dawid Ben Mordochaj
 42. Czekam chwili
 43. Niepojęta łaska
 44. Robert i Monika
 45. Alleluja 4b