Myśli teologiczne

1 List Jana 4:1a
„Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga […]”.