Cztery zasady reformacji

Cztery zasady: jedynie Pismo, jedynie Chrystus, jedynie z łaski przez wiarę, jedynie Słowo uważa się czasem za wyznaczniki tożsamości luteranizmu. Jest to jednak twierdzenie nie w pełni prawdziwe, bowiem owe cztery sola można uważać jedynie za pryncypia teologicznego myślenia w luterskiej dogmatyce. Cztery sola, jeśli nie w całości, to przynajmniej niektóre z nich, występują także w teologii innych Kościołów. Więcej na ten temat możesz przeczytać, klikając tutaj.