Myśli teologiczne Apostoła Jana

Jan był prorokiem, teologiem i mistykiem. Był synem Zebedeusza i Salome, młodszym bratem Jakuba Starszego (Mt 4, 21). Autor księgi Ewangelii i innych fragmentów Nowego Testamentu. Możesz dowiedzieć się więcej na temat jego teologii, klikając tutaj.