Zarys nauki Kościoła ewangelicko-luterańskiego

Wykład nauki Kościoła ewangelickiego zawarty jest w księgach wyznaniowych, w których skład, obok starochrześcijańskich symboli wiary, wchodzą: Mały katechizm, Duży katechizm, Wyznanie augsburskie, Obrona Wyznania augsburskiego, Artykuły szmalkaldzkie i Formuła zgody. Więcej na ten temat możesz przeczytać, klikając tutaj.