Odpowiedzi na pytania

Łukasza 11:9b-10
„[…] szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą […]”.

 1. Bardzo nurtuje mnie jedna kwestia, a mianowicie temat osób homoseksualnych
 2. Bardzo proszę o obszerne wyjaśnienie mi rzeczy. Ja kocham Boga i chcę Go jeszcze lepiej kochać, ale muszę wiedzieć jaka jest prawda, potrzebuję pomocy, bo nie wiem w co wierzyć i jak wierzyć
 3. Bardzo proszę o zajęcie stanowiska w kwestii samobójców
 4. Bardzo zmagam się z chorobą i zadaję Bogu mnóstwo pytań. Ofiara Jezusa była wystarczająca, czyli moje cierpienia służą wychowaniu i są czasowe?
 5. Będę wdzięczna za nakierowanie mnie we właściwym kierunku, żebym mogła pomóc mojemu koledze, który ma pociąg do mężczyzn
 6. Chciałbym opowiedzieć swoją historię i usłyszeć jak patrząc na Boga i Jego Słowo, Ty widzisz rozwiązanie mojego problemu.
 7. Chciałbym się dowiedzieć jakiego jest Pan wyznania. Prosiłbym o wyjaśnienie dlaczego akurat to wyznanie protestanckie, a nie inne?
 8. Chciałbym się dowiedzieć, czy szatan zna ludzkie myśli?
 9. Chciałbym z panem porozmawić na różne tematy. Szczególnie interesuje mnie sprawa rozwodu i powtórnego małżeństwa
 10. Chodzi mi o Psalm 138:1. Co należy rozumieć, gdy czytam, że śpiewam Bogu w obecności, wobec bogów?
 11. Co Biblia mówi o ceremonii małżeństwa?
 12. Co mam robić, aby zostać chrześcijaninem i co to właściwie znaczy?
 13. Co myśleć o uznanych przez KK cudach eucharystycznych?
 14. Co oznaczają te dwie wypowiedzi: Izajasza 66:17 / Mateusza 5:19?
 15. Co Pan sądzi o uczęszczaniu na jogę w celach zdrowotnych? Słyszałam wypowiedzi że joga to są złe siły, a ja chcę tylko traktować to jak zwykłe ćwiczenia. Proszę o opinię.
 16. Co Pismo Święte mówi na temat wywoływania duchów lub radzenia się wróżbiarzy?
 17. Co sądzisz na temat końca świata w tym roku (2012)?
 18. Co sądzisz na temat powtórnego przyjścia Jezusa i 1000-letniego Królestwa? Jest na ten temat wiele różnych poglądów.
 19. Co sądzisz na temat powtórnego wyjścia za mąż. Jestem po rozwodzie, osobą wierzącą. Jak twoim zdaniem wygląda ta sprawa w świetle Słowa Bożego?
 20. Co sądzisz o dzienniku siostry Faustyny, świadka której objawił się sam Jezus i nakazał namalować swój wizerunek, aby go czcić?
 21. Co to jest Hare Kryszna? sekta jaka?
 22. Co to jest ogłaszanie Słowa Bożego?
 23. Co to znaczy żyć w bogactwie łaski Bożej; według 1 Listu do Koryntian i 2 Listu do Koryntian?
 24. Co trzeba zrobić żeby być zbawionym? Co by się stało, gdyby teraz jakiś człowiek umarł? Czy jego dusza pójdzie do nieba?
 25. Co według Ciebie z człowiekiem, który był napełniony Duchem Bożym, ale upadł…
 26. Co z Ewangelią św. Tomasza?
 27. Co znaczą słowa ze ST: „Jesteście synami Pana, waszego Boga, nie czyńcie po umarłym nacięć na sobie i nie czyńcie sobie łysiny nad czołem”?
 28. Czemu może wydawać się, że kłamstwo jest lepsze niż prawda?
 29. Często przytaczasz teksty o „innym Jezusie”, „innej Ewangelii” i „fałszywej nauce” (np. 2 Kor. 11,4 czy 2 J 1,9-11). Niestety, w tych kontekstach brzmią one dość tendencyjnie,…
 30. Cztery pytania na temat: 1. Zbawienia / 2. Rozłamów w chrześcijaństwie / 3. Papieża / 4. Zdobyczy medycyny
 31. Cztery pytania; 1. Dlaczego czasami człowiekowi wydaje się, że jest niegodny zbawienia. / 2. Jak być pewnym prowadzenia przez Ducha Świętego? / 3. Jak rozróżnić Boży głos od głosu złego? / 4. Jak praktycznie dbać o czystość myśli ?
 32. Czuję, że w swoim życiu mam wstydliwy problem z głupotą… Mam wrażenie, że to mnie dotyczy od czasów dzieciństwa i chciałabym rozwiązać ten problem
 33. Czy Biblia została naprawdę zmieniona, czy to kolejny wymysł kościoła żeby manipulować ludźmi i mówić im, że to co robią jest dobre?
 34. Czy bohater Psalmu Mesjańskiego 69 to Jezus Chrystus?
 35. Czy chrześcijanie powinni spożywać kiszkę (potrawę zawierającą krew)?
 36. Czy chrześcijanin, osoba nowonarodzona mając swój prywatny interes (sklep) powinna sprzedawać alkohol oraz papierosy i czerpać z tego zysk?
 37. Czy człowiek odrodzony z Ducha może nadal grzeszyć?
 38. Czy fakt zbawienia lub potępienia jednych ludzi, zależy od intencji działania innych?
 39. Czy głoszenie publicznie, że osoba, która zmarła jest już duchem w niebie (z Panem) jest biblijne?
 40. Czy imię Jezus nie powinno być podawane w oryginale? Czy oddawanie czci Jezusowi nie jest bałwochwalstwem?
 41. Czy jako chrześcijanin mam obowiązek świętowania Sabatu (siódmy dzień tygodnia – sobota)?
 42. Czy jako chrześcijanin muszę przestrzegać praw Starego Przymierza?
 43. Czy jako nowonarodzony człowiek powinnam posłać dziecko do komunii?
 44. Czy Katolik może wziąć ślub z kobietą z wyznania protestanckiego i czy Katoliczka może wyjść za mąż za Protestanta?
 45. Czy każdy cud, zjawisko ponadnaturalne pochodzi od Boga?
 46. Czy ludzie mieli swoją indywidualność w raju, czy nie?
 47. Czy Maria (matka Pana Jezusa) chrzci Duchem Świętym?
 48. Czy modlitwa i oddawanie czci Jezusowi nie jest bałwochwalstwem?
 49. Czy mogę sobie wieszać na ścianie zdjęcia Britney Spears?
 50. Czy mógłbyś mi to wytłumaczyć w kontekście psychologii, że „zgubą jest miłość własna człowieka” oraz
 51. Czy możesz mi wyjaśnić co oznacza liczba 144 tysiące ludzi, którzy otrzymają pieczęcie z Objawienia Jana? (czy tylko tyle osób będzie zbawionych z naszego globu)?
 52. Czy można powiedzieć, że nas chrześcijan nie obowiązuje literalnie 10 przykazań? Bo nie jesteśmy pod prawem lecz pod łaską? Bo oczywiście do zbawienia potrzebujemy samej wiary tylko przez łaskę.
 53. Czy można uczestniczyć w praktykach religijnych KRK i być człowiekiem zbawionym?
 54. Czy my wierzący jesteśmy resztą potomstwa niewiasty z Objawienia Jana 12:17 ?
 55. Czy napewno Papież Polak jest w niebie u Ojca Niebieskiego? Jak myślisz?
 56. Czy obraz może przynieść nieszczęście. Czy to możliwe, że jest tak jak w legendzie o obrazie, który został zabrany z miejsca i każdemu kto go miał płonął dom?
 57. Czy obrzęd umywania nóg jest integralną częścią Wieczerzy Pańskiej?
 58. Czy Paweł był apostołem Jezusa i dlaczego znosi on Boże prawo, a jego nauka odbiega od nauki Jezusa i Apostołów?
 59. Czy Pismo Święte ukazuje Marię jako Matkę wszystkich ludzi?
 60. Czy postać Ismaela – syna Abrahama z Księgi Rodzaju daje początek Islamowi i narodom arabskim? Czy jest rodzajem alternatywy dla nurtu judeo-chrześcijańskiego?
 61. Czy przypowieść o Owcach i Kozłach dotyczy tylko niezbawionych, czy to tylko czyjaś teoria wyrwana z kontekstu?
 62. Czy tłumaczenie Biblii Poznańskiej mimo paru błędów nie jest pismem bardziej zrozumiałym dla naszych nastolatków? Dlaczego każda religia dopasowuje odpowiednie tłumaczenie do własnych nauk?
 63. Czy to człowiek wybiera za kim idzie? Za Jezusem, Bogiem czy Szatanem?
 64. Czy to Pan Jezus wysłuchuje wszystkich naszych próśb?
 65. Czy ty uważasz kościół katolicki za Babilon Wielki?
 66. Czy upamiętniając Wieczerzę Pańską faktycznie dzielicie się chlebem i pijecie wino w dosłownym sensie? Jak należałoby to czynić?
 67. Czy w „Bożych oczach” wszystkie grzechy są jednakowe? / Czym jest grzech śmiertelny? / Czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu i jak możemy być pewni, że nie popełniliśmy go?
 68. Czy w Apokalipsie jest przedstawiony Jezus na koniu?
 69. Czy w świetle Bożego Słowa, wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi?
 70. Czy według Biblii dopuszczalne jest rozstrzyganie sporów na drodze sądowej?
 71. Czy wiarę otrzymujemy z łaski?
 72. Czy wierzące narzeczeństwo, które dopuściło się grzechu wszeteczeństwa (współżycia przedślubnego) nawet po wyznaniu i pokucie, ma możliwość zawarcia tzw. ślubu kościelnego?
 73. Czy wszystkie dzieci, które umrą są zbawione? Jak o tym mówi Biblia?
 74. Czy zastanawiałeś się nad zagadnieniem wyrzucenia szatana z nieba? / Jak rozumiesz Apokalipsę 7:1-17, chodzi o 144000 – to kto? A wielki tłum?
 75. Czy znaki Jezusa, które pozostawił nam na Ziemi – sakramenty, nie dają siły właśnie do pełnienia Jego woli?
 76. Czy znane są panu największe manipulacje dokanane na Słowie Bożym?
 77. Czy znasz historię Anneliese Michel, i co sądzisz o tym zwiedzeniu. Jak przekonywać ludzi, że Bóg nie każe nam cierpieć za innych?
 78. Czym jest chrzest, jak go rozumiesz, kogo dotyczy i czy jest on dla nas aż tak ważny?
 79. Czym jest niesienie „własnego krzyża”?
 80. Czym jest wąska droga (Mateusza 7:13-14)?
 81. Czym jest wiara w Boga i jak ją posiąść w pełnym tego słowa znaczeniu? Ja wierzę w Boga, wierzę, że On istnieje, ale nie jest to zbyt trwałe.
 82. Czym jest wiara w Jezusa – wiara chrześcijańska?
 83. Czym jest wolna wola i czym różni się od samowoli (z biblijnej perspektywy)?
 84. Czym jest życie według ciała, a czym życie według Ducha?
 85. Czym różnią się owoce Ducha Świętego (Galacjan 5:22-24 / Efezjan 5:8-9 / 1 Tymoteusza 6:11) od wydawania owoców dla Boga (Jana 15:16 / Jana 15:7-8)?
 86. Czym są (w biblijnym znaczeniu); upamiętanie, pokuta i nawrócenie?
 87. Czytając twoje artykuły zauważam, że krytykujesz religie. Czym one dla ciebie są i dlaczego to robisz?
 88. Dlaczego Biblia nie wspomina o tronie Ducha Świętego, ani o modlitwie do Niego?
 89. Dlaczego kościół rzymsko-katolicki rozminął się z Pismem Świętym?
 90. Dlaczego kościoły protestanckie nie wierzą w istnienie czyśćca?
 91. Dlaczego ludzie modlili się do Abrahama? Interesują mnie piramidy, jak powstały i przez kogo zostały zbudowane, skoro mają ponad 10 tys. lat
 92. Dlaczego Miłosierny Bóg nie pozwolił Adamowi i Ewie zjeść zaraz po grzechu pierworodnym owocu z drzewa życia, żeby żyli wiecznie w Edenie tylko odwalał całą tę szopkę z prorokami i Jezusem (Jana 3:16)?
 93. Dlaczego na świecie jest tyle zła, skoro Bóg jest władcą wszystkiego?
 94. Dlaczego Pan Jezus umarł na Krzyżu?
 95. Dlaczego w rodowodzie Jezusa podano przodków Józefa, a nie Marii? Czemu np. baptyści, KZ święcą niedzielę zamiast sabatu?
 96. Dlaczego w waszych kościołach (protestanckich) dopuszcza się małżeństwo Księdza (Pastora)?
 97. Do kogo należy się modlić i co to znaczy szukać Królestwa Bożego?
 98. Dwa pytania; odnośnie przebaczenia i zaufania
 99. Dziesięć pytań na temat interpretacji Biblii
 100. Dziesięć pytań na temat; Boga, Jezusa, Ducha Świętego, piekła, wiary i śmierci
 101. Gdzie jest wiadomość, że niebo jest darem i gdzie to mogę znaleźć?
 102. Głoszę ewangelie ludziom i często spotykam się z urazą w nich do Boga powstałą w wyniku śmierci kogoś bliskiego. Jak o tym rozmawiać?
 103. Historia kościoła rzymsko-katolickiego i protestanckiego
 104. Jak Jezus chce abyśmy żyli?
 105. Jak mam wytłumaczyć osobie, która poszukuje Boga, fakt rozkazu Boga wybicia Kanaanejczyków przez Izraelitów?
 106. Jak mogę pomóc mojemu koledze?
 107. Jak otrzymać Ducha Świętego?
 108. Jak piramida (hierarchia potrzeb człowieka) według Maslowa ma się do Pisma Świętego?
 109. Jak pozbyć się Jezusa z mojego życia?
 110. Jak rozmawiać z Katolikami oddającymi się kultowi Maryjnemu lub do świętych?
 111. Jak rozumieć „klucze” z Ewangelii Mateusza 16:19, i o co chodzi z tym związywaniem i rozwiązywaniem?
 112. Jak rozumieć fragment z Listu do Galacjan 2:20 i czy dotyczy on również naszego chrześcijańskiego życia?
 113. Jak rozumiesz fragment z Ewangelii Łukasza 22:31-32?
 114. Jak rozumiesz pojęcie wszeteczeństwa w kontekście Ew. Mateusza 19:9?
 115. Jak rozumiesz temat wybrania (Efezjan 1:1-23). Czy Bóg wybiera ludzi do zbawienia?
 116. Jak służyć Chrystusowi? Koło nas taka nienawiść, gdzie znaleźć Jezusa? Gdzie znaleźć Bożą miłość? Gdzie szukać Boga, gdy w koło taki hałas, zgiełk? Czy szatan już wkrada się w ludzkie życie? Czemu tak ludzkość postępuje?
 117. Jak sobie wyobrażasz, żeby stworzenia duchowe anioły głosiły Jezusa?
 118. Jak to rozumieć? W jednym przypadku jest mowa o diable natomiast w drugim z Apokalipsy o Jezusie. Przecież to dwie sprzeczne postacie:
 119. Jak w praktyczny sposób grzesznik korzysta z ofiary Pana Jezusa?
 120. Jak wierząca para narzeczeńska może radzić sobie z pokusami cielesnymi, zachowując czystość myśli i ciała?
 121. Jak wyglądało życie Izraelitów na pustyni? Czy to możliwe, że przez 40 lat żywili się tylko manną z nieba?
 122. Jak żyć z niewierzącym mężem?
 123. Jaka jest nadzieja dla opętanych? Możesz coś napisać w tym temacie? Coś o uwolnieniu?
 124. Jaka jest twoja opinia na temat daru mówienia innymi językami. / 2. Czy istnieje on również dziś?
 125. Jakie jest prawdziwe znaczenie 12 rozdziału Księgi Objawienia (niewiasta odziana w słońce i księżyc)? Katolicy i Prawosławni uważają, że chodzi tutaj o Marię.
 126. Jakie miało znaczenie zmienienie imienia Szymonowi na Piotr?
 127. Jakie są reguły kuchni żydowskiej?
 128. Jeśli Bóg obdarza ludzi miłością, to dlaczego przez tyle lat nie pokochałam własnego męża, a obcego człowieka? Zagryzam się tym, nie mogę sobie poradzić, nie mam zamiaru rozbijać rodziny, ale czy moja przysięga małżeńska jest ważna?
 129. Jeśli miałby Pan dla mnie jakieś wskazówki, to byłabym bardzo wdzięczna!
 130. Jestem bezdzietną kobietą i nie mogę sobie z tym poradzić (jest mi coraz gorzej, czuję bezsens życia i samotność)
 131. Jestem katoliczką i nie zgadzam się, że kościół rzymsko-katolicki nie jest chrześcijański
 132. Jestem w nieformalnym związku z mężczyzną rozwiedzionym i co mam dalej robić?
 133. Jesteśmy oszukiwani. Osobiście uważam, że rząd oszukuje społeczeństwo i zastrasza, podczas kiedy Kościół powinien przybrać postawę
 134. Jezus i duchowa relacja z Nim a religia to dwa różne drzewa przynoszące inne owoce – czy na pewno tak jest?
 135. Jezus umierając na krzyżu rzekł słowa (Ewangelia Marka 15:34); Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Jeśli Bóg i Jezus to jedno, dlaczego tak powiedział?
 136. Kim był Jezus Chrystus? Czym w ciągu dnia zajmują się chrześcijanie?
 137. Kim jest osoba Marii matki Pana Jezusa z kart Pisma Świętego i jak się to przedstawia w stosunku do praktyk dzisiejszego kościoła?
 138. Kim Wy właściwie jesteście? Tworzycie jakąś religię i ktoś wami przewodzi? Chciałbym to wszystko poznać.
 139. Kolejne pytania na temat; 1. Egzorcyzmów / 2. Kontaktu ze zmarłymi / 3. Miejsc gdzie ponoć straszy
 140. Kto jest moim bliźnim?
 141. Kto tak naprawdę otrzymał prawo odpuszczania grzechów, zgodnie z fragmentem z Ewangelii Jana 20:21-23?
 142. Którą ręką, i w którą stronę się żegnacie?
 143. Mam bardzo ważne pytania. Nie rozumię pewnych kwestii; czy dla ciebie otchłań to grób, oraz gdzie wstąpił Jezus po swojej śmierci?
 144. Mam cztery pytania
 145. Mam dla ciebie przebojowe zadanie: Proszę na podstawie Słowa Bożego wykazać mi, że:
 146. Mam dwa pytania; 1. Czy nie uważasz, że ten światowy kryzys jest już przygotowaniem do społeczeństwa bezgotówkowego, czyli do mikroczipów? / 2. Czy na Bożym zegarze nie jest już za pięć dwunasta?
 147. Mam problem jak odnieść się do świąt kościelnych (katolickich). Czy winno się je obchodzić i jak to się ma do Pisma Świętego?
 148. Mam problem z chorymi rodzicami. Jak powinnam postąpić?
 149. Mam pytania dotyczące Ewangelii Marka i 1 Listu Jana
 150. Mam pytania o List do Rzymian 10:10 i 13:1
 151. Mam pytania; Co sądzisz na temat wypowiedzi ks. Amorth i o egzorcyzmach w kościele katolickim. Czy wzywając jakby nie było imion zmarłych (świętych), egzorcyści wogóle mogą coś zdziałać?
 152. Mam pytanie do fragmentu z 1 Księgi Samuela 28. Jak wiadomo dla Boga wywoływanie duchów zmarłych jest obrzydliwością i czynem zabronionym, więc czy to był jakiś wyjątek czy działalność demoniczna ?
 153. Mam pytanie dotyczące kontrowersji wokół Świąt Narodzenia Pańskiego
 154. Mam pytanie dotyczące pewnego symbolu; pacyfki
 155. Mam pytanie dotyczące zmiany dnia świętego przez kościół i chcę dowiedzieć się więcej prawdy zawartej w Piśmie Świętym.
 156. Mam pytanie o chrzest wiary w kontekście Dziejów Apostolskich 2:38, a Ewangelii Mateusza 28:19
 157. Mam pytanie o duchy
 158. Mam pytanie o spożywaniu ciała i krwi Chrystusa. Co Pan Jezus miał na myśli? Uznać Jego ofiarę, tak?
 159. Mam pytanie odnośnie chrztu dziecka, a mianowicie, czy chrzest paro miesięcznego dziecka może mu w jakiś sposób zaszkodzić? Mi osobiście wydaje się, że nie, ale zawsze warto zapytać.
 160. Mam pytanie odnośnie duszy człowieka. Szczególnie interesuje mnie co dzieje się z duszą człowieka po śmierci fizycznej?
 161. Mam pytanie odnośnie Ewangelii Mateusza 3:11
 162. Mam pytanie odnośnie praktyki religijnej przyjmowania eucharystii i mam wątpliwości czy to nie są pozostałości dawnych wierzeń np. kanibalizmu
 163. Mam pytanie odnośnie reinkarnacji
 164. Mam pytanie odnośnie stworzenia
 165. Mam pytanie, jak znaleźć pokój Królestwa Bożego w swoim życiu, jak pokonać wszystkie trudności życiowe, które człowiek musi przeżywać w swoim codziennym życiu?
 166. Mam pytanie; Co to jest prawda? Chodzi mi o biblijne znaczenie i zastosowanie tej definicji
 167. Mam pytanie; czy zbawienie można utracić?
 168. Mam pytanie; jak rozumieć dopełnianie na ciele niedostatku udręk Chrystusowych, Kolosan 1:24. Przecież ofiara Pana Jezusa była doskonała
 169. Mam pytanie; wytłumacz mi werset z Ewangelii Mateusza 24:31. Pozdrawiam siostra….
 170. Mam pytanie: Gdzieś, kiedyś około 4 lat temu wyczytałam, że imię Jezus prawidłowo powinno się wypowiadać Ja-szua. Czy Ty o tym słyszałeś? A jeżeli, to może wiesz gdzie?
 171. Mam pytanie: Jak powinien postąpić zbór z członkiem, który popełnił cudzołóstwo. Jaka powinna być biblijna postawa pastora i starszych?
 172. Mam pytanie: Która religia jest prawdziwa?
 173. Mam pytanie: Wszędzie (w telewizji i nie tylko) słyszę, że Bóg nic nie robi bez zgody człowieka (na siłę). Czy to prawda?
 174. Mam taką ogromną prośbę o pomoc
 175. Mam takie dręczące mnie pytanie: Czy chrześcijanin w pożyciu małżeńskim może stosować jakąkolwiek antykoncepcję?
 176. Mam trzy pytania; Czy Pismo Święte nakazuje kierować się sercem, czy rozumem? / Co Pismo Święte mówi o pożyczaniu pieniędzy? / Czy jako chrześcijanie powinniśmy czytać i czy obowiązuje nas Stary Testament?
 177. Moje następne pytanie dotyczy hipotetycznych bliskich spotkań IV czy V stopnia z UFO
 178. Moje pytania dotyczą intymności przedmałżeńskiej
 179. Moje pytanie dotyczy chorób psychicznych i problemów emocjonalnych występujących wśród wierzących
 180. Moje pytanie dotyczy chrztu w Duchu Świętym i ponadnaturalnych darów Ducha Świętego; w szczególności mówienia językami
 181. Moje pytanie dotyczy fragmentu z 1-szej Księgi Samuela 15:3,… Czy słowa te pochodzą od Pana Boga, którego uwielbiasz?
 182. Moje pytanie dotyczy małżeństwa i rodziców
 183. Moje pytanie dotyczy wyznania prawdy
 184. Myślisz, że to przypadkowy obraz w jakim stanie powinni być oblubieniec i oblubienica kiedy się łączą na wieki?
 185. Napisz mi Twoją interpretację wersetu z Objawienia Jana 14:4
 186. Nie mam z kim porozmawiać, dziwne rzeczy dzieją się w moim życiu. Czy ktoś nie narodzony na nowo i samobójca może zostać zbawiony?
 187. Niedawno odkryłam, że mój mąż ma problem z pornografią. Proszę o poradę
 188. O czym mówi Jezus, że nie zdążą uczniowie obejść miast Izraela, nim On powróci?
 189. Ostatnio pojawił się taki artykuł; Watykan ujawnił plan, chce światowej władzy publicznej. Co brat o tym myśli?
 190. Pięć pytań na temat; 1,3 Zastosowania wiary chrześcijańskiej / 2. Co oznacza człowiek zniewolony religią. / 4. Zasługi człowieka w zastosowaniu wiary / 5. Gwarancji, że mam właściwe myślenie na ten temat
 191. Pięć pytań; 1. Odnośnie pewności zbawienia? / 2. Czy możemy wmówić sobie, że posiadamy zbawienie? / 3. Zbawienie, a wiara / 4. Co możesz powiedzieć na temat „recepty”…. / 5. Zalecenia związane ze zbawieniem
 192. Pisałeś, że jesteś ochrzczony Duchem Świętym. Proszę pomódl się o mnie. Palę papierosy, próbowałam wiele razy nie palić i wszystko na nic. Dziękuję.
 193. Poniżej zamieszczam fragment Pisma Świętego, z którym nie mogę sobie poradzić (Rzymian 13:1-4)
 194. Posyłam ci film o objawieniach maryjnych i jeśli są one zwiedzeniem, jakim cudem na przestrzeni 30 lat słyszymy o tysiącach nawróceń do Jezusa?
 195. Powinienem zaprzestać chodzić do mojego kościoła skoro jest w nim pełno figur, obrazów itp.? Powinienem zaprzestać przyjmowania komunii świętej skoro nie jest to ciało Pana Jezusa Chrystusa?
 196. Proszę coś napisać na temat krzyża
 197. Proszę o interpretację Księgi Rodzaju 30:1. Nie rozumiem tego, obrzydliwe to jest.
 198. Proszę o modlitwę za moją mamę, która żyje w zaślepieniu, nienawiści, zawiści i jest daleko od Boga. Jak jej pomóc?
 199. Proszę o odpowiedź na pytanie; jak tłumaczyć Ewangelię Marka 12:26-27?
 200. Proszę o pomoc w sprawie mojego małżeństwa
 201. Proszę o pomoc w zrozumieniu; dlaczego Jezus będąc Bogiem modlił się do Boga?
 202. Proszę o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania, abym mógł wyrobić sobie opinię na temat tych zagadnień
 203. Proszę o wyjaśnienie wersetu 1 Koryntian 11:27-29, kto jest niegodny i dlaczego?
 204. Proszę o zrozumienie poniższych zagadnień związanych z Duchem Świętym (#1)
 205. Proszę o zrozumienie poniższych zagadnień związanych z Duchem Świętym (#2)
 206. Przed jedzeniem błogosławimy pokarmy. Jak mamy to robić? W czyim imieniu? Jezus też błogosławił jedzenie i picie. Błogosławił w imieniu Boga Ojca? Błogosławił w swoim imieniu?
 207. Pytania dotyczące rozwodu i powtórnego małżeństwa
 208. Są pewne podstawy biblijne dla nauki o czyśćcu i czy nie warto się nad nimi zastanowić?
 209. Skąd kościół rzymsko-katolicki zaczerpnął kultywowanie Marii i świętych. Co na to mówi Biblia?
 210. Skąd masz pewność, że właściwie rozumiesz o Eucharystii?
 211. Słowo Boże mówi, że Świątynia, którą zbudowali ludzie jest tylko odbiciem tej niebiańskiej (Hebr. 8 i 9). Jak wytłumaczyć ludziom, że my jesteśmy tą świątynią?
 212. Sprawa rozwodu i powtórnego małżeństwa
 213. Świat trwa około 6-7 tys. lat (według Biblii), a co z ludźmi żyjącymi przed tym okresem – np. Sumerowie, Inkowie?
 214. Szukam odpowiedzi; jak powinien wyglądać post. Czy post to całkowite powstrzymywanie się od pokarmu?
 215. Szukam pomocy; chodzi mi o koniec świata tak jak jest opisany w Biblii. Boję się tego ucisku, boję się o siebie, o rodzinę, o moich synów
 216. Trzy pytania na temat; 1. Historii Biblii, / 2. Interpretacji Biblii, / 3. Podziałów w chrześcijaństwie
 217. Trzy pytania; 1. Jak tłumaczyć stygmaty, które nosili niektórzy np. Ojciec Pio? / 2. Jak rozumieć stwierdzenie z Listu do Galacjan 6:17? / 3. Czy dotyczy to również naszego chrześcijańskiego życia?
 218. W jaki sposób poznajemy Bożą naukę?
 219. W Liście do Rzymian 3:10-18 napisane jest, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Co w takim razie z Jobem? Czy do niego też się to tyczy?
 220. W Listach Apostolskich mamy wzmiankę o błądzeniu, które dotyczy ludzi wierzących. W czym oni błądzili, pomimo, że wierzyli?
 221. W moim życiu nie dzieje się nic dobrego, to znaczy, że Bóg się na to zgodził?
 222. W momencie zawierania związku małżeńskiego oboje z mężem byliśmy niewierzący. Czy w tej sytacji jestem z nim związana do końca życia i czy jest możliwy ponowny ślub?
 223. Według ciebie; czym różni się religia chrześcijańska od wiary chrześcijańskiej?
 224. Wierzysz w nieutracalność zbawienia. W jaki więc sposób interpretujesz następujące fragmenty Pisma Świętego; Hebrajczyków 6:4-8 / Hebrajczyków 10:23-31 / 1 Tesaloniczan 3:5 / Galacjan 5:2-4.
 225. Witaj, mam pewien konflikt w głowie spowodowany wyglądem Świątyni, którą zbudował Salomon według wytycznych Boga.
 226. Witaj. Mam pytanie – czym jest jarzmo Pana i jak je rozumieć?
 227. Witam dzisiaj odwiedzili mnie Świadkowie Jehowy. Twierdzą, że Maria i Józef mieli wspólne dzieci. Przytaczają Ew. Mateusza 13,53-55. Proszę o wyjaśnienie.
 228. Witam, czy tradycja (jak twierdzą prawosławni) jest najważniejsza i prowadzi nas do Boga? Proszę o odpowiedź, pozdrawiam z Panem Bogiem.
 229. Witam, Ewangelia Jana 1,1 i 1,14 świadczą o Boskości Jezusa Chrystusa, a Świadkowie Jehowa twierdzą, że wyrazy greckie (ho) zmieniają sens tłumaczenia i jakoby Jezus Chrystus nie jest Bogiem
 230. Witam, jestem wierzący i mam problem (no może trochę za duże słowo do aspektu)….
 231. Witam, mam pytanie; jak odpowiednio tłumaczyć o ustaleniu wieczerzy Pańskiej i jej spożywaniu?
 232. Witam: #1. Brak Ducha w pozdrowieniach apostolskich. #2. Biblia nie nazywa Ducha Bogiem. #3. Czy w takim razie Duch jest Bogiem? #4. Jakie imię ma Duch?
 233. Witam! Jak rozumiesz poniższe uwagi?
 234. Witam. Wiemy, że zesłanie Ducha Świętego miało miejsce czytając Dzieje Apostolskie 2. Co tchnął Jezus Chrystus w Jana 20,21-23? Proszę o odpowiedź, pozdrawiam z Panem Bogiem.
 235. Właśnie dziś studiowałam 2 Księgę Mojżeszową 4:24-26 i nie za bardzo wiem o co tu chodzi. Jak Ty to rozumiesz?
 236. Źle się czuję na sercu z tym, że nie wykorzystałam możliwości, aby porozmawiać o Jezusie z osobą, która właśnie zmarła. Czy mogę mieć pewność, że zostanie mi to odpuszczone?
 237. Pięć nurtujących pytań stawiających pod znakiem zapytania Boże decyzje.
 238. Dziewięć pytań odnośnie religii, życia Jezusa, chrześcijaństwa, opinii internetowych i innych tematów negujących chrześcijaństwo.  
 239. Nadal nie rozumiem, dlaczego cierpienie musi usprawiedliwiać grzech?
 240. Wiesz, że o Maryji piszesz bzdury, to że miała dzieci to zostało dawno obalone w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.
 241. Inne strony internetowe z odpowiedziami na pytania.