Co znaczą słowa ze ST: „Jesteście synami Pana, waszego Boga, nie czyńcie po umarłym nacięć na sobie i nie czyńcie sobie łysiny nad czołem”?

5 Mojżeszowa 14:1-2
„Jesteście synami Pana, waszego Boga, nie czyńcie po umarłym nacięć na sobie i nie czyńcie sobie łysiny nad czołem, (2) gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, twego Boga, i ciebie wybrał Pan spośród wszystkich ludów, które są na ziemi, abyś był Jego wyłącznym ludem”.

3 Mojżeszowa 19:28
„[…] nie będziecie na znak żałoby po zmarłym czynić nacięć na ciele swoim ani nakłuwać napisów na skórze swojej; Jam jest Pan”.

Te dwa fragmenty pokazują bałwochwalcze praktyki oszpecania ciała w żałobie po zmarłych. Poganie mieli zwyczaj czynienia nacięć (znaków na ciele) na ich cześć. Mogło to mieć na celu uspokojenie duchów zmarłych lub przebłaganie złych duchów, by nie czyniły zmarłym krzywdy. Nacinanie ciała było też częścią rytuałów płodności związanych z kultem Baala oraz służyło przebłaganiu bóstw. Przykład tego widać w 18. rozdziale 1. Księgi Królewskiej. Eliasz postawił przed prorokami Baala wyzwanie, by nie podkładali ognia pod ofiarę, a przekonali swojego boga do jej spalenia.

1 Królewska 18:25-29
„[…] następnie Eliasz rzekł do proroków Baala: Wybierzcie sobie jednego cielca i przygotujcie go pierwsi, gdyż was jest więcej, i wzywajcie imienia waszego boga, lecz ognia nie podkładajcie. (26) Wzięli tedy cielca, którego im dano, oprawili go i wzywali imienia Baala od rana aż do południa, mówiąc: Baalu, wysłuchaj nas. Lecz nie było żadnej odpowiedzi. Wykonywali przy tym taniec kultowy wokoło ołtarza, który wznieśli. (27) A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc: Wołajcie głośniej, wszak jest bogiem, ale może się zamyślił lub jest czym innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi? Niech się więc obudzi! (28) Wołali więc głośno i według swojego zwyczaju zadawali sobie rany nożami i włóczniami, aż krew po nich spływała. (29) A gdy minęło południe, oni trwali jeszcze w swoim upojeniu aż do pory składania ofiary z pokarmów, ale nie było żadnej odpowiedzi”.

Słowa, o które pytałeś („jesteście synami Pana, waszego Boga, nie czyńcie po umarłym nacięć na sobie i nie czyńcie sobie łysiny nad czołem”), poruszają głównie dwie kwestie: pierwsza to zakaz naśladowania pogańskich praktyk, których lud Boży miał się wystrzegać (zakaz ten jest wielokrotnie obecny w Prawie Mojżeszowym), a druga to szacunek do Bożego stworzenia. Nacięcia trwale zniekształcają ciało, które dał nam Bóg, i sprawiają ból. W jakiś sposób pokazują, że nie doceniamy tego, co Bóg stworzył (to brak szacunku do Bożego dzieła, ukoronowanego stworzeniem człowieka) i chcemy to zmienić. Jeśli jesteśmy dziećmi Boga, nie możemy tego robić. Nie możemy naśladować praktyk pogańskich, a właśnie to oznaczają słowa, o które pytasz.

Jeśli masz inne pytania, służę pomocą: luke@zajezusem.com. Dziękuję i niech ci Bóg błogosławi.