Czy w Apokalipsie jest przedstawiony Jezus na koniu?

Oglądałem pewien film i dziecko miało tam wizje nieba oraz Jezusa i konia, na którym był Jezus. Mam pytanie; czy jest w Apokalipsie coś o tym? Bo z tego co doczytałem to są 4 jeźdzcy apokalipsy, ale czy na którymś z tych koni jest Jezus tego nie wiem, pozdrawiam. H.

Pozdrawiam cię serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
W Księdze Apokalipsy (Księdze Objawienia Jana) znajdujemy dwa miejsca, w których Pan Jezus jest przedstawiony jako jeździec na białym koniu. Pierwsze miejsce znajduje się w Księdze Objawienia Jana 6:1-2 (otwarcie siedmiu pieczęci), gdzie Pan Jezus (pierwszy z czterech jeźdźców) wyrusza jako zwycięzca (początkowa faza). Fragment ten jest jednak różnie rozumiany. Niektórzy uważają, że pierwszym jeźdźcem jest Jezus, inni z kolei sądzą, że jest to Duch Święty. Istnieje też całkowicie przeciwna teza, która głosi, że jeźdźcem na białym koniu jest sam Antychryst lub przedstawiciel fałszywych proroków. Są również tacy, którzy odrzucają te interpretacje. Zdania są więc podzielone.

Objawieniu Jana 6:1-2
„I widziałem, jak Baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący: Chodź! (2) I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać”.

Niewątpliwie jednak w drugim fragmencie (Księga Objawienia Jana 19:11-14) wyraźnie czytamy o tryumfie Jezusa zasiadającego na białym koniu.

Objawienie Jana 19:11-14
„[…] i widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. (12) Oczy zaś Jego jak płomień ognia, a na głowie Jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko On sam. (13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś Jego brzmi: Słowo Boże. (14) I szły za Nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior”.

Rozdział 19. Księgi Objawienia opisuje zakończenie wielkiego ucisku, zagładę wrogów i tryumf Chrystusa jako Zwycięzcy. Powraca On na ziemię, aby jako Król rozpocząć panowanie ze swoim ludem (oblubienicą), wprowadzając prawdę i sprawiedliwość. Jezus przychodzi z nieba jako Wojownik (Mesjasz, Zbawiciel). Na te wydarzenie czekali wierni ze wszystkich pokoleń (więcej na temat czasów ostatecznych dowiesz się, klikając tutaj).

Jest to odpowiedź na twoje pytanie, a jeśli masz jakieś wątpliwości, napisz: luke@zaJezusem.com. Niech ci Bóg błogosławi. Luke.