Jaka jest nadzieja dla opętanych? Możesz coś napisać w tym temacie? Coś o uwolnieniu?

Pozwól, że zacznę od ogólnych informacji dotyczących opętania.

Opętanie to stan człowieka, którego ciałem i umysłem zawładnął demon. Demon to zły i wrogi człowiekowi duch, który posiada nadnaturalne, duchowe moce ciemności (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj). Jest upadłym aniołem, który jest silniejszy, inteligentniejszy i potężniejszy od człowieka. W niektórych przypadkach pozwala śmiertelnikowi na używanie diabelskiej mocy (co umożliwia mu wpływ na taką osobę), ogranicza jego zdolności fizyczne [np. pozbawia słuchu, mowy (Marka 9:17.25)], a najczęściej po prostu rozporządza opętanym człowiekiem. Może postępować z nim bezobjawowo (niewidocznie) i ujawniać się jedynie w specyficznych sytuacjach (mamy tego przykłady w Ewangelii według Mateusza 17:14-18 i Księdze Dziejów Apostolskich 16:16-18). Może też przebywać w kimś w sposób stały (przykład z Ewangelii według Marka 5:1-20). W czasie takiego ujawnienia osoba opętana nie ma nad sobą żadnej kontroli, zły duch może wypowiadać swoje słowa jej ustami, udzielać jej sił fizycznych, możliwości nadnaturalnych, a także za jej pomocą dokonywać złych czynów. Nieprzyjazny duch będzie się znęcał nad tym człowiekiem, nawiedzał go i ograniczał jego zdolności. Celem tego jest prezentacja diabelskiej mocy, wykazanie bezsilności człowieka, szerzenie niepokoju (strachu), rozpadu (zniszczenia), spustoszenia i zniechęcenie ludzi do Boga.

Kiedy i jak dochodzi do opętania? Jak można zwrócić na siebie uwagę demona i zostać przez niego zniewolonym (opętanym)?

  Jest kilka przyczyn opętania. Teolodzy dzielą je na zawinione i niezawinione. W większości przypadków ma to jednak miejsce, kiedy człowiek otwiera się na działanie duchowych mocy ciemności. To się może stać podczas zwykłej zabawy. Może to być: seans spirytystyczny, uprawianie magii, wróżbiarstwo, wywoływanie duchów, korzystanie z tabliczki lub kart przekazujących wieści z zaświatów, podróże astralne, uczęszczanie do magów, wróżek, praktykowanie wiccy, makumby, voodoo, jogi, czarów, uroków, numerologii, kabały, czytanie horoskopów, kart anielskich, stawianie tarota, wróżenie, noszenie talizmanów, amuletów, korzystanie z usług świeckich zaklinaczy, egzorcystów i szamanów, nekromancja (w różnych formach), gusła, mediumizm, parapsychologia, przebywanie w miejscach, gdzie odprawiano praktyki spirytystyczne (okultyzm, poszukiwanie rzekomo ukrytej wiedzy), posługiwanie się tajemnymi mocami, ezoteryzm, gnoza, jasnowidztwo, telepatia, rozwijanie tzw. „świadomości transcendentalnej” poprzez medytację (na przykład w jodze i praktykach new age). Należy wystrzegać się wiary w zabobony i przesądy. W żadnym razie nie można oglądać i słuchać porad wróżbitów (dziś występują w różnych programach telewizyjnych) ani satanistów (w różnych postaciach), nie można brać udziału w kulcie diabła i mocy ciemności, podpisywać cyrografów (to paktowanie z diabłem), uczestniczyć w czarnych mszach, bałwochwalstwie, czczeniu starożytnych bóstw oraz ludzi (np. postaci jak Sathya Sai Baba czy innych przywódców sekt), korzystać z remediów, figurek bóstw, fang shui. Również należy unikać jakichkolwiek prób zmian stanów świadomości, wychodzenia poza ciało, manipulacji psychologicznych poprzez hipnozę, słuchanie muzyki hipnotyzującej, satanistycznej, techno, zawierającej przekaz podprogowy. Nie wolno mantrować, śpiewać pieśni do bóstw (np. Hare Kryszny), uprawiać capoeiry, wielbić, czcić szatana w piosenkach. Nie należy popadać w nałogi, uzależnienia (narkotyki, alkohol, pornografię, zboczenia lub perwersje seksualne) i rozwiązłość. Można również paść ofiarą opętania poprzez metody tzw. „naturalnego leczenia”, które nie mają poparcia w nauce i w których ma się do czynienia z różnymi tajemnymi mocami czy energiami. Może być to np. bioenergoterapia, różdżkarstwo, biotronika, homeopatia okultystyczna, hipnoza, wizyty u szamanów i nakładaczy rąk, otwieranie kanałów energetycznych (np. czakramów), przekazywanie jakiejś energii bezpośrednio lub na odległość, zakładanie odpromienników, spożywanie dziwnych mikstur itp. W ten sposób można otworzyć nieznany nam świat duchowy i odczuć jego negatywne skutki (jak już wspomniałem, nawet przez zwykłą zabawę). Już w Starym Testamencie Bóg zabronił używania magii, kontaktu ze światem duchowym i zmarłych (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj).

Właściwa diagnoza (rozpoznanie) opętania przez demona:
Istnieje niebezpieczeństwo uznania osoby chorej psychicznie za opętaną przez demona. Część teologów przychyla się do stwierdzenia, że niektóre zaburzenia psychiczne lub neurologiczne, np. schizofrenia czy epilepsja, mogą być błędnie uznawane za opętanie. W przypadku opętania ujmowanego zgodnie z teologią chrześcijańską (bazując na Piśmie Świętym) można wyodrębnić pewne symptomy (zmiany w preferencjach opętanego, jego zachowaniach, mowie, osobowości, wyglądzie, nabycie przez niego nowych umiejętności itd.).

Niewłaściwa identyfikacja opętania wynika też często z błędnych (niebiblijnych) poglądów (wizerunków, opinii) na ten temat. Chodzi mi tutaj o obrazy przedstawiające człowieka opętanego, jakie możemy zobaczyć w kinematografii (filmach, dokumentach, programach itp.), Kościele rzymskokatolickim (wizerunki osób opętanych) czy kulturze ludowej (zabobonach, przesądach, wierzeniach itp.). Sami również mamy swoje własne poglądy na ten temat (niebiblijne). Aby to lepiej zbadać, należy te wyobrażenia porównać z opisami ludzi opętanych przez demona (lub demony), które są podane na kartach Pisma Świętego. Chodzi mi tutaj o zachowanie tych osób, o to, co mówiły, na co reagowały, czego się bały, jak zwracały się do swoich „egzorcystów” itp.

Warto również wspomnieć, że nękanie jakiejś osoby (dokuczanie, podszepty, próby zastraszania, sny, widzenia itp.) nie oznacza, że jest ona opętana przez demona. Wiemy, że szatan utrudnia życie ludziom wierzącym – jego strategią jest atakowanie naszych umysłów. Demony są masowo zaangażowane w rozpraszanie nas podczas modlitwy, aby zagłuszyć w nas Boży głos i abyśmy stali się podatnymi na ich podszepty. Zobacz, jakich przeszkód ze strony duchowych mocy ciemności doświadczał w swoim życiu Apostoł Paweł (osoba napełniona Duchem Świętym):

2 Koryntian 12:7-10
„[…] bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. (8) W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. (9) Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. (10) Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny”.

1 Tesaloniczan 2:18
„[…] dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan”.

Podobnie było w przypadku Pana Jezusa:

Łukasza 4:1-3a
„A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni, (2) i przez czterdzieści dni kuszony przez diabła. W dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód. (3) I rzekł do Niego diabeł […]”.

  Ludzie, którzy są nękani przez demony (ale nie opętani) lub nieświadomi tego, w jaki sposób funkcjonuje świat duchowy, bardzo często wpadają w stany depresyjne, żyją w strachu, bezsilności, a ich myśli są pozbawione nadziei. Częściowo próbują leczyć swoje dolegliwości, korzystając z porad psychologów, psychiatrów, wspomagając się środkami odurzającymi, psychotropowymi, alkoholem lub narkotykami. Szukają też pomocy u różnego rodzaju szamanów, czarowników, angażują się w nieznane (dziwne) religie, duchowe przeżycia, kulty i podejmują inne próby ucieczki od rzeczywistości (wymienione na początku artykułu). Niestety są to mało skuteczne sposoby (mogą chwilowo pomóc, ale najczęściej jeszcze bardziej pogrążają w ciemności). Chciałbym tutaj wyraźnie zasugerować, że Bóg naprawdę chce pomóc tym ludziom, ale najskuteczniejszym i najpewniejszym lekarstwem (ucieczką) na duchowe problemy (w tym przypadku nękanie przez demona) jest Jezus Chrystus.

Mateusza 11:28-29
„[…] przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. (29) Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”.

Jana 6:37 „[…] wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz […]”.

Jana 10:10
„[…] złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja (Jezus) przyszedłem, aby (owce) miały życie i obfitowały”.

Czy to nie Bóg (najwyższy autorytet, władza i moc) ma w tym względzie najwięcej do powiedzenia? Jeśli masz problemy natury fizycznej, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś udał się do poradni lekarskiej. Nawiązuję do tego (chodzi mi o ludzi wierzących), ponieważ bolesne dla dzisiejszego chrześcijaństwa jest to, że osoby wierzące (kim jest osoba wierząca, dowiesz się, klikając tutaj) z duchowymi problemami (strachem, depresją, gniewem, smutkiem, brakiem poczucia sensu życia itp.) udają się do świeckich (bezbożnych) poradni i poddają się ich metodom pomocy (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj i tutaj).

Galacjan 5:16-25
„[…] mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. (17) Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie […]. (22) Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, (23) łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. (24) A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. (25) Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy” (czym jest życie według ciała i według Ducha, dowiesz się, klikając tutaj).

Chciałbym teraz podać kilka porad dla ludzi wierzących (co mam na myśli, pisząc „ludzie wierzący”, dowiesz się, klikając tutaj), którzy borykają się z duchowymi problemami:

Aby uchronić umysł przed atakami szatana, powinniśmy umacniać się Słowem Bożym (po więcej informacji na ten temat kliknij tutaj). Nasz umysł, serce i duch ma „nasiąknąć” Słowem Bożym jak gąbka wodą (wówczas zobaczysz tego efekt). Dodatkowo nasz związek (relacja) z Bogiem (co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj) powinien być na właściwym poziomie. W Liście Pawła do Efezjan 4:20-24 znajdujemy pomocną wskazówkę: „[…] ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, (21) jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. (22) Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, (23) i odnówcie się w duchu umysłu waszego, (24) a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy” (sprawdź, w jaki sposób możesz to zrobić, klikając tutaj).

Pytanie, jakie się tutaj nasuwa, to: czy jesteś stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy? (Co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj). Nie bez powodu Apostołowie Piotr i Paweł kierowali do ludzi wierzących nie tylko rady, ale też ostrzeżenia i przestrogi. Czy pamiętasz o tym i praktykujesz to w codziennym życiu?

1 Piotra 5:8-9
„[…] bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. (9) Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie”. 

Efezjan 6:10-12
„[…] w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. (11) Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. (12) Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich”.

Jeśli chciałbyś bardziej szczegółowo przybliżyć sobie ten temat, podaję linki do kilku artykułów:

• Walka z wrogiem naszego zbawienia – kliknij tutaj.
• Biblia i Duch Święty ochroną przed odstępstwem – kliknij tutaj.
• Rozpoznawanie duchowych przeżyć – kliknij tutaj.
• Szatan i jego cele w świetle nauki Pisma Świętego – kliknij tutaj.

Prosisz, abym napisał coś o uwolnieniu.
Nadzieja dla opętanych istnieje tylko w Jezusie Chrystusie (podobnie jest z każdym innym duchowym problemem lub zniewoleniem, np. alkoholizmem, narkomanią, innymi uzależnieniami). W Nowym Testamencie odkrywamy, że Jezus ma moc trwale i nieodwracalnie złamać każde zniewolenie, usidlenie, opętanie (i ich skutki). Ani Jezus, ani Ewangelia nie wspominają o tym, by opętani byli z góry przeznaczeni na potępienie lub życie pod kontrolą szatana.

1 Tymoteusza 2:3-4
„[…] jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, (4) który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”. 

2 Piotra 3:9
„[…] Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania” (czym jest upamiętanie, dowiesz się, klikając tutaj).

Jakie jeszcze argumenty znajduję w Piśmie Świętym?
Nowy Testament potwierdza nadnaturalne działania Jezusa: uzdrowienia, cuda, przemianę ludzkich osobowości, złamanie mocy grzechu i wpływu demonów (Marka 1:32-34 / Łukasza 4:40-41). Podobnie było po zmartwychwstaniu Jezusa, w czasach pierwszego Kościoła (Dzieje Apostolskie 16:18). Boża moc i duchowe możliwości zostały przekazane Kościołowi Jezusa Chrystusa (czyli ludziom wierzącym), który istnieje po dziś dzień (więcej o tym Kościele dowiesz się, klikając tutaj).

Marka 16:16-18
„[…] kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. (17) A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, (18) węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją”.

Mateusza 10:7-8
„[…] a idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. (8) Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie”.

Marka 3:14-15
„[…] i powołał ich dwunastu, żeby z Nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie ewangelii, (15) i żeby mieli moc wypędzać demony”.

Łukasza 9:49-50
„[…] a Jan odpowiadając, rzekł: Mistrzu, widzieliśmy takiego, który w Twoim imieniu wygania demony i zabranialiśmy mu, ponieważ nie chodzi z nami. (50) Wtedy Jezus rzekł do niego: Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami”. 

Łukasza 10:17
„[…] powrócił
o tedy owych siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim”. 

Dzieje Apostolskie 16:16-18
„[…] a gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. (17) Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. (18) A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł”.

Moc wyganiania demonów należy do specjalnych uzdolnień. Poprzez uwolnienie człowieka od opętania manifestuje się Bożą moc. Według nauki Pisma Świętego nie ma specyficznego daru czy służby uwalniania od demonów (jak np. dary Ducha Świętego – więcej na ten temat tutaj ). Zauważam (na podstawie przykładów z Biblii), że takie wygnanie demonów ma miejsce, kiedy głosimy Ewangelię w mocy Ducha Świętego (co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj).

Dzieje Apostolskie 8:4-7
„[…] wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. (5) A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. (6) Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. (7) Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych”.

Łukasza 6:17-18
„[…] i zstąpił z nimi w dół, i zatrzymał się na równinie, również liczne rzesze uczniów Jego i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy, i znad morza, z Tyru i Sydonu, którzy przybyli, aby Go słuchać i dać się wyleczyć ze swych chorób; (18) a także dręczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani”. 

W Ewangelii według Mateusza 17:21 Pan Jezus powiedział, że niektóre demony można wypędzić tylko modlitwą i postem: „[…] ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post”. Wynika z tego, że czasami jest to proces, w który angażujemy się osobiście (jedna osoba lub grupa wierzących) duchem i ciałem (więcej na temat postu tutaj, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat modlitwy, kliknij tutaj).

Wynika z tego, że by wypędzić demona (podczas głoszenia Ewangelii), Bóg może użyć dowolną osobę wierzącą. Nasz Stwórca nie jest uzależniony od człowieka i działa według swego upodobania (kiedy i jak chce). Efektem tego jest uwolnienie opętanej osoby spod mocy szatana i skierowanie jej ku szczeremu nawróceniu (co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj).

Chciałbym również wspomnieć, że Pismo Święte wyraźnie mówi o możliwości pomocy osobom, które są opętane (i nie tylko) przez ludzi religijnych (pseudochrześcijan – mocno zaangażowanych w pomoc), ale nie znających Boga. Może to dotyczyć osób żyjących w fałszywych wyznaniach chrześcijańskich (budujących na niewłaściwym fundamencie – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj), fałszywych proroków, nauczycieli lub tych, którzy podają się za uczniów Jezusa (stwarzają pozory, zachowują się obłudnie, nieszczerze, nieuczciwie), ale ich życie (owoce) jest zaprzeczeniem chrześcijańskich wartości (są pozbawieni prawdy i niesprawiedliwi, to kłamcy, oszuści itp.).

Mateusza 7:22-23
„[…] w owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie”. 

Należy więc być ostrożnym, umacniać się Słowem Bożym i porównywać z Nim wszelkie nauki, własną wiarę i wszelkie doznania (szczególnie duchowe). Napisz, czy artykuł był dla ciebie pomocny, a jeśli masz jakieś wątpliwości, postaram się je wyjaśnić. Dziękuję i niech ci Bóg błogosławi. Luke/luke@zaJezusem.com