Mam pytanie do fragmentu z 1 Księgi Samuela 28. Jak wiadomo dla Boga wywoływanie duchów zmarłych jest obrzydliwością i czynem zabronionym, więc czy to był jakiś wyjątek czy działalność demoniczna ?

1 Samuela 28:6-8
…(6) I pytał się Saul Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. (7) Wtedy rzekł Saul do swoich sług: Poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej. I odpowiedzieli mu jego słudzy: Jest oto kobieta wywołująca duchy w En-Dor. (8) Przybrał więc Saul inny wygląd, przywdział inne szaty i wybrał się z dwoma wojownikami. A gdy w nocy przyszli do tej kobiety, rzekli: Powróż mi przez ducha zmarłego, a wywołaj mi tego, kogo ci wymienię.

Na stronie www.zaJezusem.com jest temat: „Co Pismo Święte mówi na temat wywoływania duchów, czy radzenie się wróżbiarzy?” – jeśli chciałbyś go przeczytać, kliknij tutaj.

Jest dokładnie tak, jak zauważyłeś – dla Boga wywoływanie duchów ludzi zmarłych czy jakikolwiek kontakt z nimi jest obrzydliwością, dlatego też jest to czyn zabroniony. Dotyczy to właśnie historii z 28 rozdziału 1. Księgi Samuela. Pismo Święte nie mówi, że wywoływanie duchów jest niemożliwe i z pewnością był to duch Samuela. Saul (król izraelski, którego dotyczy ta historia) był niewierny Bogu, sprzeciwiał się Mu, nie chciał Go słuchać, a także „[…] zapytywał o wyrocznię wieszczkę, a nie pytał o wyrocznię Pana; On więc pozbawił go życia […]” (1 Kronik 10:13b-14) – zachęcam do zapoznania się z jego historią. Jest bardzo ciekawa i możesz z niej czerpać pożyteczne wskazówki do codziennego chodzenia z Panem.

Wracając do odpowiedzi: Bóg zabronił podobnych praktyk (3 Mojżeszowa 19:31), dlatego też Saul poniósł konsekwencje swojego czynu. Nie był to więc wyjątek, co powinno stać się przestrogą dla tych, którzy to praktykują. Sam zresztą przeczytaj:

1 Samuela 13:13-14
„[…] tedy rzekł Samuel do Saula: Popełniłeś głupstwo! Gdybyś był dochował przykazania Pana, Boga twego, które On ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo twoje nad Izraelem na wieki. (14) Lecz teraz królestwo twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co ci Pan rozkazał […]”.

1 Samuela 31:3-4
„[…] a gdy rozgorzała bitwa wokół Saula, wytropili go łucznicy i ciężko zranili w podbrzusze. (4) I rzekł Saul do swojego giermka: Dobądź miecza i przebij mnie nim, aby gdy nadejdą ci nieobrzezańcy, nie przebili mnie i nie naigrawali się ze mnie. Lecz giermek nie chciał, gdyż bał się bardzo. Wziął więc Saul miecz i nań się rzucił […]”.

1 Kronik 10:13-14
„[…] tak zginął Saul z powodu swojej niewierności, jakiej dopuścił się wobec Pana, wbrew słowu Pana, którego nie przestrzegał; zapytywał również o wyrocznię wieszczkę, (14) a nie pytał o wyrocznię Pana; On więc pozbawił go życia, władzę królewską zaś przeniósł na Dawida, syna Isajego”.

Pozdrawiam. Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów, napisz: luke@zaJezusem.com
lub odwiedź stronę internetową: